EU Roma

Vijeće Evrope i Evropska unija pokreću zajednički program sjećanja i edukacije o holokaustu nad Romima

Projekat ima za cilj unaprijediti borbu protiv diskriminacije i anticiganizma, te podići svijest šire javnosti o romskoj historiji i kulturi te holokaustu nad Romima.

Novi Zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope “Sjećanje i edukacija o holokaustu nad Romima (RomaMemory)“ službeno je započeo u maju 2024. godine i provodit će se tokom 2 godine. Početni događaj održat će se 11. i 12. juna 2024. u Strasbourgu, tokom 17. sastanka dijaloga Vijeća Evrope s civilnim društvom Roma i Putnika, „Podučavanje o historiji Roma i Putnika. Sjećanje, priznanje i edukacija o holokaustu nad Romima”.

Projekat ima za cilj unaprijediti borbu protiv diskriminacije i anticiganizma, što je ključni cilj i međusektorski prioritet u strateškom okviru EU za za jednakost, inkluziju i sudjelovanje Roma te u Strateškom akcionom planu Vijeća Evrope za inkluziju Roma i Putnika (2020.-2025.). Također ima za cilj podići svijest šire javnosti o romskoj historiji i kulturi te holokaustu nad Romima. Kroz projekat će se uspostaviti neformalna evropska koalicija međuvladinih organizacija i organizacija Roma i Sinta, kako bi se uskladili prioriteti i koordinirale inicijative u području sjećanja i edukacije o holokaustu nad Romima.

Projekat će poboljšati saradnju s medijima, institicijama i organizacijama romske mladeži radi boljeg približavanja javnosti kad je u pitanju tema holokaust nad Romima, te unapređenja prepoznavanja i sjećanja na holokaust nad Romima u državama članicama EU.

Aktivnosti će podići svijest, kapacitete i dostupnost alata za promociju i unapređenje uključivanja nastave o romskoj historiji u školama, uključujući holokaust, u državama članicama EU.

Ciljna grupa projekta su zemlje članice EU, institucije nadležne za obrazovanje, edukatori, kreatori politika, novinari i romske organizacije civilnog društva, posebno mladih.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button