O nama

NEWIPE je portal sa starom idejom i konceptom koga su ranije razvili pioniri modernog žurnalizma koji tretira teme koje se tiču romske zajednice i tema koje dolaze iz romske zajednice. Ovaj portal predstavlja jasnu potrebu da romska zajednica ima svoj medij koga upređuje i gdje romska zajednica nameće teme, a samim tim upravlja dijelom javnog diskursa.

Potreba da se teme iz romske zajednice i teme koje se tiču Roma uvedu u javni medijski prostor je stara koliko je star i romski pokret u BiH. Ovo je blisko vezano sa činjenicom da generalno romska zajednica nije značjana kao tema za medijske kuće, iako recimo Javni servisi imaju obavezu da dio prostora posvete temama koje se tiču ove zajednice. Taj problem je prisutan, portal NEWIPE nudi rješenje.

S tim u vezi, NEWIPE je u svojoj osnovi medij koji je glas Roma i glas za Rome.

NEWIPE, odnosno NEVIPE kako se čita i izgovara u našem govornom području, na romskom jeziku znači NOVOST. Razlog zašto smo uveli W je što želimo istaći riječ NEW – na engleskom NOVO.  Na ovaj način šaljemo signal i ukazujemo da portal ima tendenciju da bude internacionalno prepoznat.  

Pored tema koje se tiču romske zajednice, NEWIPE piše i o drugim značajnim temama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava i drugim društvenim temama, što ne uključuje dnevnu politiku.

Back to top button