Intervju

NIHAD UK: Romi u Rakovici nemaju razvijene higijenske i radne navike, djeca ne pohađaju školu zbog nezainteresovanosti roditelja

Razgovarala: D.M.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo, Nihad Uk, nakon dva pokušaja, od kojih je prvi bio u septembru 2023. godine, a drugi početkom januara ove godine, konačno je pristao da govori za naš portal. Fokus intervjua bio je njegov odnos, te odnos vlade na čijem je čelu prema romskoj zajednici u Kantonu Sarajevo. Pitali smo ga i šta zna o slučaju Roma koji žive u Rakovici. U nastavku pričitajte šta je za Newipe Uk govorio o aktuelnim projektima, romskom jeziku, bitnim praznicima i generalno o Romima.

Kako biste ocijenili dosadašnje rezultate Vlade u vrijeme Vašeg mandata?

UK: Kao Vlada KS radimo punim kapacitetom a ocjenu će dati građani. Ono što kao premijer mogu reći je da veliki i značajni infrastrukturni projekti na kojima radimo, traže više godina, pa i mandata, za potpunu realizaciju. Mi trenutno ubiremo neke plodove rada Vlade KS iz vremena premijera Edina Forte, prije svega tu mislim na decenijama zapušteni javni prevoz i javna komunalna preduzeća. Nastavili smo u tom pravcu, imamo resurse, viziju i volju, ali pred nama je još dosta posla. Dakle, zadovoljan sam urađenim ali istovremeno svjestan da možemo i moramo još mnogo više. U 2024. godini nastavljamo punom snagom sa osvježenim sastavom Vlade KS.

Koji su najznačajniji projekti na kojima trenutno radite?

UK: Odgovor na to pitanje vrlo je kompleksan i nemoguće je ukratko nabrojati aktivnosti, s obzirom na to da Vlada u cjelini, odnosno ministarstva, svako iz svog resora, provode mnoštvo projekata sa zajedničkim ciljem – poboljšanje života građana Kantona Sarajevo. Iz ovih razloga, nabrojat ću samo nekolicinu njih iz oblasti za koje su nam građani rekli da su im najbitniji za svakodnevno funkcionisanje – gradski javni saobraćaj, obrazovanje, komunalna privreda…

Vrlo smo ponosni na transformaciju koja se odvija u javnom gradskom saobraćaju; imamo nove trolejbuse, grad s novom prugom, novi tramvaji dolaze, počeli smo graditi prugu do Hrasnice, idemo s trolejbusom ponovo za Vogošću, uveli smo besplatan noćni prijevoz, omogućili besplatan prijevoz za učenike, studente i penzionere s najnižom penzijom… Vrlo ozbiljno smo pristupili urbanom planiranju, donijeli prve velike odluke koje bi uskoro trebale rezultirati donošenjem urbanističkog plana koji će nam omogućiti održivi razvoj KS, planski i organizirani pristup gradnji i transformaciju grada u modernu evropsku metropolu. Provodimo konstantne aktivnosti na podizanju komunalne higijene na veći nivo, gdje velike pomake očekujemo nakon usvajanja Zakona o komunalnoj policiji. U obrazovanju uvodimo najnovije prakse, stipendiramo učenike i studente, obezbijedili smo besplatne udžbenike…

Kada govorimo o socijalnoj politici, ponosni smo da je Kanton Sarajevo postao model za primjer, od porodiljskih naknada, do programa zapošljavanja osjetljivih kategorija. Također, boračka kategorija nam je u vrhu prioriteta i posebno sam ponosan na projekte rješavanja stambenog pitanja osoba iz ove populacije. Ministarstvo privrede kroz razne vrste poticaja pruža podršku svima onima koji se odluče na vlastite biznise, ulažemo ogromne napore u razvoj turizma, a uspostavljanje novih avio linija je jedan od vidljivijih rezultata. Pored značajnih ulaganja u razvoj sportske infrastrukture te pozitivnih pomaka u ustanovama kulture, među građanima su zapaženi brojni događaji koje podržavamo, poput programa “Kultura na ulice 2023”.

U jednom intervjuu na početku mandata ste rekli da niste dovoljno upoznati sa problemima Roma, te da ćete se baviti problemima nacionalnih manjina i problemom Roma. Šta ste konkretno poduzeli do sada po ovom pitanju kada su u pitanju Romi? Koji su njihovi najveći problemi u Kantonu Sarajevo i koji su to koraci koje ste do sada poduzeli na njihovom rješavanju?

UK: Centar za socijalni rad KS je u kontinuiranom kontaktu sa romskim porodicama u KS. Njihove aktivnosti, između ostalog, obuhvataju: pružanje pomoći djeci iz romskih porodica iznad 18 godina da se uključe na kurseve uz podršku Privredne komore KS i dobiju zaposlenje te usluge pravnog savjetovanja s ciljem podrške za ostvarivanje prava po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite te zaštite porodice s djecom. Nadalje, intervenišu prema porodicama koje žive u ekstremnom siromaštvu sa prehrambenim i higijenskim paketima, pružaju podršku u uključivanju djece u obrazovni sistem i vanredna polaganja razreda. Najveći problemi su problemi stambenog zbrinjavanja, nezaposlenost, neobrazovanje…

Da li ste upoznati sa nehumanim uslovima u kojima živi oko 60-ak Roma u Rakovici, među kojima je ogoroman broj djece koja nikada nisu pohađala osnovnu školu? Ukoliko niste, da li ćete otići u ovo naselje da se i sami uvjerite kako žive i nešto konkretno poduzeti da se poboljša kvalitet njihovog života, a prije svega djece?

UK: Raspolažem informacijma koje sam dobio od Centra za socijalni rad i kolega koji su bili na terenu. Kako su me izvjestili, porodice na koje se pitanje odnosi su prije dolaska na području Rakovice živjele na području vodozaštitne zone u blizini Velike aleje-Ilidža i to u uslovima nedostojnim čovjeka. Obzirom na zatečeno stanje, uposlenici Centra za socijalni rad KS su uputili inicijativu prema općini Ilidža kako bi se riješilo stambeno zbrinjavanje više porodica. Općina Ilidža je iznašla mogućnost za privremeni smještaj na području Rakovice na način da je obezbijedila sredstva za kupovinu više stambenih kontejnera za Romske porodice.

Nakon useljenja tih porodica u stambene kontejnere koji su bili opremljeni za življenje, isti su za kratko vrijeme devastirani. Uništena je većina stambenih kontejnera kao i čitavo područje gdje su smješteni. Kako mi je rečeno, uništile su ih porodice koje su u njima bile smještene.

Obzirom da porodice nemaju razvijene higijenske i radne navike, navedeno područje su zatrpale smećem, začepile septičku jamu, uništili prozore, vrata kao i namještaj. Zbog svega navedenog ove porodice trenutno žive u neadekvatnim uslovima.

Pored toga, većina djece koja žive u porodicama smještenim u Rakovici nisu pohađala školu zbog nezainteresovanosti roditelja. Zaposlenici Centra su uspjeli, radeći sa porodicama postići da šestoro djece tokom 2022. godine bude uključeno u obrazovni sistem. Tokom 2023. godini zaposlenici Centra su zajedno sa Devetom osnovnom školom na području Rakovice radili na tome da se što više djece, koja su školski obaveznici, upišu u školu ali roditelji to nisu dozvolili. Zaposlenici Centra za socijalni rad svakodnevno kontaktiraju porodice i pružaju im psihosocijalnu podršku i savjetodavnu podršku kao i druge vidove podrške i pomoći.

Vlada Tuzlanskog kantona uveliko radi na uvođenju romskog jezika u osnovnim školama. Otvoren je nedavno i Romski kulturni centar koji promoviše kulturu, jezik i historiju Roma. Ima li naznaka da se ovakve inicijative pokrenu i u Kantonu Sarajevo?

UK: Uvođenje novog jezika je propisano Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo. Član 8. ovog zakona jasno propisuje uslove. Za organiziranje obrazovanja učenika neke od nacionalnih manjina na njihovom maternjem jeziku, potrebno je da u školi učenici, pripadnici te nacionalne manjine, čine najmanje jednu trećinu od ukupnog broja učenika. Ako čine jednu petinu, organizira se dodatna nastava o jeziku, književnosti, historiji i kulturi nacionalne manjine kojoj pripadaju, ukoliko to zahtijeva većina njihovih roditelja. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je obavezno da osigura finansijske, prostorne i sve druge uslove za izvođenje nastave za sve što sam naveo.

Smatrate li da bi za afirmaciju romske zajednice bilo izuzetno važno da Vlada Kantona Sarajevo obilježava Svjetski dan Roma i da li ste upoznati sa drugim veoma važnim datumima koji se obilježavaju u čitavoj Evropi, a prije svega mislimo na Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta?

UK: Smatram iznimno bitnim obilježavanje svih datuma koji su povezani sa romskom nacionalnom
manjinom među kojima je i obilježavanje međunarodnog dana sjećanja na Romske žrtve holokausta i Svjetskog dana Roma. Zaposlenici Centra za socijalni rad KS su, zajedno sa drugim NVO organizacijama, učestvovali u obilježavanju bitnih datuma za romsku populaciju. U 2023. godini su, zajedno sa NVO Otaharin Bjeljina, učestvovali u promociji i obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve holokausta. Sa NVO AKSIOM su obilježili Svjetski dan Roma.

Činjenica je da Vlada KS pred sobom ima puno izazova i tu su mnogi projekti koje treba realizovati. Da li u takvoj, ako možemo reći, veoma gustoj agendi, Vlada KS ima prostora i za brigu o Romima?

UK: Naša je misija i obaveza da učinimo što je moguće više na poboljšanju kvaliteta života svih građanki i građana. Među njima su, jednako kao i svi ostali, i pripadnici Roma.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button