Impressum

Osnivač: Asocijacija mladih Roma „AKSIOM“

Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Tanić

Redakcija: Danijela Mrkić, Asmir Husić, Amra Ahmetović, Mustafa Husić

Back to top button