ObavještenjaPozivi

Objavljen javni poziv za stambeno zbrinjavanje Roma u općini Stari Grad Sarajevo

Javni poziv ostaje otvoren otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, odnosno do 22.02.2022. godine i isti se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Stari Grad Sarajevo, web stranici Općine i jednom dnevnom listu

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, putem Sl užbe za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, objavljuje Javni poziv pripadnicima romske nacionalne manjine za dodjelu pomoći, odabir korisnika i realizaciju projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u općini Stari Grad Sarajevo.

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava pripadnika romske nacionalne manjine za dodjelu pomoći, odabir korisnika i realizaciju projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u općini Stari Grad Sarajevo i utvrđivanje preliminarne rang liste odabira korisnika koji ispunjavaju uvjete prema Uputstvu o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizaciji projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini.

Uslovi koje aplikanti/pripadnici romske nacionalne manjine po ovom Javnom pozivu moraju ispunjavati su: da je pripadnik romske nacionalne manjine, da posjeduje državljanstvo Bosne i Hercegovine i prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo u trenutku podnošenja prijave na javni poziv i neriješeno stambeno pitanje.

Obrazac prijave na Javni poziv, sa izjavom za obradu ličnih podataka može se preuzeti kod sekretara mjesnih zajednica koji će pružiti sve potrebe informacije vezano za ovaj poziv, a isti je objavljen i na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo, te se može preuzeti i u šalter sali Općine Stari Grad Sarajevo, ulica Zelenih beretki broj 4.

Popunjen obrazac prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom može se predati lično na protokol Općine Stari Grad Sarajevo ili putem pošte, preporučeno, na adresu Općine Stari Grad Sarajevo, ulica Zelenih beretki broj 4, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno navesti napomenu „Prijava na Javni poziv pripadnicima Romske nacionalne manjine za dodjelu pomoći, odabir korisnika i realizaciju projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Stari Grad Sarajevo, za Komisiju za odabir korisnika pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma – NE OTVARATI“.

Javni poziv ostaje otvoren otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, odnosno do 22.02.2022. godine i isti se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Stari Grad Sarajevo, web stranici Općine i jednom dnevnom listu.

Javni poziv pripadnicima romske nacionalne manjine za dodjelu pomoći, odabir korisnika i realizaciju projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u općini Stari Grad Sarajevo, pročitajte ovdje.

Objavu javnog poziva u dnevnim novinama možete pogledati ovdje.

Obrazac i izjavu preuzmite ispod:

Srodni artikli

Back to top button