Novosti

Ravnopravnost spolova pitanje je cjelokupnog napretka društva

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić kaže da postoji zakonska obaveza da se statistički podaci razvrstavaju po spolu, ali u mnogim institucija to nije zaživjelo zbog čega je bilo potrebno mnogo vremena da se izradi danas prezentirana publikacija

Podaci o zastupljenosti muškaraca i žena u institucijama, obrazovanju, zdravstvu i akademskoj zajednici objedinjeni su u publikaciji nazvanoj “Žena i muškarci u Bosni i Hercegovini” koju je izradila Agencija za statistiku.

Nalazi istraživanja za prošlu godinu prezentirani su danas u Sarajevu kada je ukazano na važnost rodne statistike u kreiranju politika.

Direktorica Agencije za statistiku BiH Vesna Ćužić podsjetila je da ova institucija svake godine izrađuje statističke podatke iz spolne strukture bh. stanovništva, a kao jedan od podataka koji je za nju zabrinjavajući izdvojila je činjenicu da su u BiH samo četiri posto načelnica.

To je ujedno i najveći jaz prisutan u BiH kada je u pitanju rodna statistika, istovremeno mnogo je više visoko obrazovanih žena nego muškaraca u određenom starosnom setu podataka, zbog čega Ćužić smatra da bi više pažnje trebalo posvetiti takvim podacima.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić kaže da postoji zakonska obaveza da se statistički podaci razvrstavaju po spolu, ali u mnogim institucija to nije zaživjelo zbog čega je bilo potrebno mnogo vremena da se izradi danas prezentirana publikacija.

Ona kaže da postoji određeni napredak kada je u pitanju zastupljenost muškaraca i žena u institucijama i uopće na mjestima odlučivanja, ali još uvijek se ne može biti zadovoljan trenutnim stanjem. No u pitanju je dugotrajan proces u koji treba biti uključeno cijelo društvo.

Analize Svjetske banke pokazale su da su države gdje je bolja ravnopravnost spolova ekonomski stabilnije, a samo povećan broj žena sa srednjom stručnom spremom podiže BDP za dva posto.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u posljednjih sedam godina osigurala je sedam miliona eura za promociju spolne jednakosti, a sarađivali su s vladama, institucijama i nevladinim organizacijama na tim pitanjima.

Da su žene globalno diskriminirane i nedovoljno zastupljene u brojnim oblastima smatra zamjenik šefa Delegacije EU Jurgis Vilcinskas koji je podvukao da ravnopravnost spolova nije samo pitanje ljudskih prava nego je pitanje cjelokupnog napretka društva u ekonomskom, inovativnom i svakom drugom smislu.

Iznio je podatak da u BiH postoji veliki jaz u ravnopravnoj zastupljenosti spolova iznoseći podatak da je na nivou EU 30 posto žena u odborima javnih preduzeća, dok je u BiH 15 posto žena na tim pozicijama, a i podsjetio je da je to pitanje jedno od ključnih za napredak BiH na putu ka Evropskoj uniji.

Kako je istaknuto, važnost ove publikacije je u tome jer nema politike bez velikih podataka. Oni su potrebni i kada se govori o rodnoj ravnopravnosti jer se bez njih ne može vidjeti šira slika te donositi odluke ili vršiti ulaganja.

(FENA)

Srodni artikli

Back to top button