Obavještenja

Objavljen Javni poziv za dodjelu pomoći i stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Stari Grad

Javni poziv biće otvoren osam dana od dana objavljivanja odnosno do 29.03.2024. godine.

Općina Stari Grad Sarajevo objavila je Javni poziv pripadnicima romske nacionalne manjine za dodjelu pomoći, odabir korisnika i realizaciju projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u ovoj općini.

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava pripadnika romske nacionalne manjine za dodjelu pomoći, odabir korisnika i realizaciju projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Stari Grad Sarajevo i utvrđivanje preliminarne rang liste odabira korisnika koji ispunjavaju uslove prema Uputstvu o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizaciji projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini, donijetog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, dana 14.03.2013. godine, sa izmjenama i dopunama od 01.08.2013. godine i 14.01.2014. godine – prečišćeni tekst.

Uslove koje aplikanti/pripadnici romske nacionalne manjine po ovom Javnom pozivu moraju ispunjavati su:

  • Pripadnik romske nacionalne manjine
  • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
  • Prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo, u trenutku podnošnja prijave na javni poziv
  • Neriješeno stambeno pitanje

Javni poziv biće otvoren osam dana od dana objavljivanja odnosno do 29.03.2024. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva može se pročitati ovdje.

Objavu u dnevnim novinama pogledajte ovdje.

Obrazac za prijavu pogledajte ovdje.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button