Pozivi

Objavljen Javni poziv za stambeno zbrinjavanje Roma

Javni poziv otvoren je do 14.2.2024. godine.

Odjeljenje za izbjegla i raseljena lica Brčko distrikta BiH je objavilo javni poziv za podnošenje prijava na
realizaciji Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Ukupna vrijednost Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma iznosi 75.000,00 KM, koji se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz učešće Brčko distrikta BiH.

Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se za sanaciju 3 stambene jedinice u kojima žive Romi uz stvaranje minimalnih uslova za stanovanje shodno Standardima za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 53/13).

Konačan broj korisnika zavisi od raspoloživih novčanih sredstava i stepena ulaganja na kućama odabranih korisnika.

Prijavu za dodjelu pomoći mogu podnositi nosioci romskog domaćinstva (ili njegov punoljetni član) u potrebi za stambenim zbrinjavanjem koji nisu ranije koristili pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova, a nemaju stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje.

Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta „Poboljšanje stambenih uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi na području Brčko distrikta BiH“.

Javni poziv otvoren je do 14.2.2024. godine i bit će objavljen na oglasnim pločama Vlade Brčko distrikta
BiH, Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge –
Pododjeljenja za socijalnu zaštitu – Centra za socijalni rad Brčko, lokalne romske zajednice te na internet
stranici https://rlisp.bdcentral.net/.

Javni poziv možete preuzeti na linku: https://rlisp.bdcentral.net/Content/Read/Javni_poziv

Prijavu i izjavu podnosioca prijave možete preuzeti na linku:
https://rlisp.bdcentral.net/Content/Read/Obrasci

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button