Region

U Beogradu promocija knjige „Život i djelo Saita Balića: Priča o romskom pokretu”

Ova knjiga intimno je svjedočanstvo o pokretaču buđenja nacionalne svijesti Roma i predvodniku romskog aktivizma u negdašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji.

Knjiga „Život i djelo Saita Balića: Priča o romskom pokretu” Osmana Balića biće promovisana u utorak, 14. maja, od 13 sati, u Sali 2 SANU (Srpska akademija nauka i umjetnosti) u Beogradu. O njoj će govoriti: akademik Tibor Varadi, prof. dr Dragan Todorović, dr Dragoljub Acković i Osman Balić.

Kako je saopšteno, napisana perom zahvalnog sina, danas prekaljenog romskog vođe evropskog omera, knjiga „Život i djelo Saita Balića: Priča o romskom pokretu” intimno je svjedočanstvo o pokretaču buđenja nacionalne svijesti Roma i predvodniku romskog aktivizma u negdašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji.

“Ono što je bio Šaban Bajramović za romsku muziku, to je značio Sait Balić za kulturnu i političku emancipaciju Roma u Nišu i u Srbiji u drugoj polovini minulog vijeka. Bio je narodni tribun, praktični strateg romske politike, istaknuti i sugestivni vizionar, upućen u način funkcionisanja tadašnjeg režima i njegovih čelnika”, kaže se u saopštenju.

Monografija je omaž jednom od posljednjih velikih lidera međunarodne romske politike, ali se može čitati i kao kritika rascjepkanosti internacionalnog romskog pokreta danas. Namijenjena je i mlađim naraštajima romskih aktivista, „generaciji konformista, a ne buntovnika”, kako ih, opravdano ili ne, opisuje autor publikacije.

Sait Balić rođen je 03.01.1932 god. u Nišu, a umro 20. jula 1998. godine. Završio je mašinski fakultet i stekao zvanje mašinskog inženjera. U pokret emancipacije Roma uključuje se 1950 godine prilikom pokušaja komunističke vlasti tadašnjeg Niša da isele Rome iz njihove mahale u kojoj su živjeli više od 80 godina. Uključuje se u društvo Rom „Iba Ademović“ koje je tada bilo jedno od nukleusa buđenja svijesti o problemima Roma u tadašnjoj Jugoslaviji. Imao je želju da se što više Roma priključi njegovoj misiji i borbi za ljudska prava.

Kada je predsjedavao Svjetskom organizacijom Roma, uspio je da organizuje prvi međunarodni simpozijum „Jezik i kultura Roma” u junu 1986. godine u Sarajevu.

Zalagao se za obrazovanje Roma i učestovao u stvaranju predškolskih grupa za romsku djecu i vršio kampanju za pohađanje večernje škole pri Radničkom univerzitetu.

Sedamdesetih godina je uticao na politiku dodjeljivanja solidarnih stanova romskoj populaciji i time doprinio da porodice imaju riješeno stambeno pitanje.

Za svoj dugogodišnji rad dobio je mnogobrojna priznanja.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button