Novosti

Raspisan Konkurs za dodjelu stipendija romskim učenicima u TK

Konkurs je objavljen 7.5.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2023/2024. godini.

Konkurs je objavljen 7.5.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola“.

Ukupna visina stipendije za školsku 2023/2024. godinu iznosi 1.000 KM, stim da će se isplata stipendije vršiti u pet jednakih mjesečnih rata, a visina jedne rate iznosi 200,00 KM.

Prijava na Konkurs se šalju isključivo na prijavnom obrascu koje možete preuzeti, kojeg možete preuzeti na linku u nastavku:

Bodovanje kandidata se vrši u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2023/2024. godini.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button