Nekategorisano

Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“ raspisalo konkurs za dodjelu stipendija

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs su da je kandidat  državljanin Bosne i Hercegovine, da ima mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine, da redovno pohađa srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine, da za školovanje ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu, da ne obnavlja razred ili godinu

Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“ raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija djeci i mladima iz porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, djeci i mladima sa invaliditetom, talentovanoj djeci i mladima, djeci i mladima romske nacionalne manjine te socijalno ugroženoj djeci i mladima koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u školskoj/akademskoj 2023/2024. Godini

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs su da je kandidat  državljanin Bosne i Hercegovine, da ima mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine, da redovno pohađa srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine, da za školovanje ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu, da ne obnavlja razred ili godinu.

Odabrani kandidati dužni su da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u prikupljanju dijela sredstava za sopstveno i stipendiranje drugih korisnika (članarina, prodaja kalendara, knjiga, razglednica i sl.), plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 10,00 (deset) KM, u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini ostvare najmanje 20 sati volonterskog rada i to za stipendiste iz Kantona Sarajevo – u Udruženju, odnosno, ukoliko stipendista živi/boravi van Kantona Sarajevo u ustanovi/organizaciji po sopstvenom odabiru.

Kandidati su obavezni, uz Prijavu na konkurs, priložiti dokumente navedene u konkursu.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu: „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata.

A (učenik/student iz porodice šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata)

B (učenik/student – osoba sa invaliditetom)

C (talentovani učenik/student)

D (učenik/student u stanju socijalne potrebe)

E (učenik/student – pripadnik romske nacionalne manjine)

Krajnji rok za podnošenje prijava za učenike srednjih škola je do 15.09.2023. godine, a za studente do 20.10.2023. godine što potvrđuje datum na poštanskom žigu.

Obrazac prijave na konkurs,  kao i informacije o svim potrebnim dokumentima potražiti na linku: https://ogbh.com.ba/k-o-n-k-u-r-s-za-dodjelu-stipendija-djeci-i-mladima-iz-porodica-sehida-i-poginulih-boraca-ratnih-vojnih-invalida-demobilisanih-boraca-i-civilnih-zrtava-rata-djeci-i-mladima-sa-invaliditetom-talent/

(Newipe)

Back to top button