EU RomaNekategorisano

Evropska komisija pozvala države članice da preispitaju svoje nacionalne strategije za Rome

Problemi anticiganizma, antiromskog rasizma, segregacije i diskriminacije u EU i dalje postoje, kazala je komesarka Dalli.

Evropska komisija usvojila je prošle sedmice procjenu nacionalnih strategija za Rome koja je dio njenog plana za period 2020.-2030. kad su u pitanju jednakost, inkluzija i sudjelovanje Roma u EU.

U oktobru 2020. Komisija je predstavila desetogodišnji plan za poboljšanje životnih uslova Roma u EU i podršku njihovoj integraciji u društvo. Novi strateški okvir ima isti holistički pristup kao i prije, ali je proširen kako bi uključio jednakost, inkluziju i sudjelovanje.

Suprotno prethodnim krugovima proširenja, integracija Roma jedan je od uslova koje zemlje kandidati moraju ispuniti za ulazak u EU.

U svom izvještaju o procjeni Komisija je zaključila da se nacionalni planovi država članica znatno razlikuju u primjeni zajedničkih značajki i minimalnih obaveza utvrđenih u strateškom okviru EU.

Izvještaj uzima u obzir mjere koje su uvele neke države članice za promociju borbe protiv anticiganizma, diskriminacije i govora mržnje, kao i mjere za jačanje kapaciteta civilnog društva i osiguranje značajnog sudjelovanja žena i mladih Roma.

Također utvrđuje postojeće nedostatke u strategijama drugih država članica, poput nepostojanja jasno raspoređenih budžeta za provedbu i praćenje postojećih strategija i mjera za borbu protiv segregacije u područjima obrazovanja i stanovanja.

Izvještaj o procjeni je popraćen radnim dokumentom osoblja (SWD) u dva dijela, koji se sastoji od sažetaka zemalja koji sažimaju analizu nacionalnih strategija koje su usvojile pojedinačne države članice i zemlje kandidati.

Za svaku zemlju, sažetci ocjenjuju koliko dobro glavne predložene mjere odgovaraju ciljevima EU strateškog okvira za Rome i Preporuke Vijeća, ističući područja za poboljšanje i primjere obećavajućih praksi.

Prvi dio SWD-a uključuje tablicu koju je izradila Agencija EU za temeljna prava (FRA) o ciljevima koje je postavila svaka država članica i sažetak nalaza izvještaja o procjeni zemalja koje je izradila Romska inicijativa za civilno praćenje (RCM).

“Među državama članicama postoji volja za uvođenjem promjena u korist jednakosti, inkluzije i sudjelovanja Roma”, kazala je Helena Dalli, komesarka za ravnopravnost. Dodala je da se to mora odraziti na mjere koje poduzimaju države članice.

„Zato pozivam države članice da preispitaju svoje nacionalne planove kako bi identifikovali načine da ih učine robusnijima. Problemi anticiganizma, antiromskog rasizma, segregacije i diskriminacije u EU i dalje postoje. Uspostavljanje pravih nacionalnih okvira samo je pola bitke. Moramo djelovati paralelno na različitim nivoima kako bismo postigli ciljeve,” kazala je Dalli.

Evaluacija pokazuje da su mnoge države članice aktivno uključile romske organizacije civilnog društva u razvoj svojih planova. Međutim, još bliža saradnja tokom provedbe nacionalnih strategija neophodna je za uspješnu provedbu Strateškog okvira EU za Rome.

„Općenito, smatramo da je procjena nacionalnih strateških okvira za Rome država članica od strane Evropske komisije vrlo temeljita i daje dobar uvid“, rekla je Isabela Mihalache iz organizacije ERGO za The Brussels Times.

Međutim, kako je kazala, procjena često kritikuje neke države članice koje su bile manje uspješne u pružanju snažnog i ambicioznog nacionalnog strateškog okvira za Rome.

ERGO se nada da će države članice iskoristiti vrijeme do juna 2023. za reviziju svojih nacionalnih strateških okvira u skladu s procjenom Komisije, nalazima i smjernicama za poboljšanje.

„Kao što je kazala komesarka Dalli, moramo ići izvan nacionalnih strateških okvira kako bismo se borili protiv anticiganizma, segregacije i diskriminacije u EU. Ključno je da Komisija podržava države članice u provedbi i osigura da je finansiranje povezano s mjerama u strategijama i na kraju također osigura da su Romi uključeni u ovaj proces“, rekla je direktorica mreže ERGO Jamen Gabriela Hrabanova.

Kao dobar primjer istakla je imenovanje Romkinje od strane češke vlade za komesarku zaduženu za međuresornu koordinaciju aktivnosti za poboljšanje položaja romske manjine u toj zemlji.

Inače, ERGO je u novembru prošle godine organizovao seminar o nejednakosti u zdravstvu između Roma i većinskog stanovništva u EU. Romi su bili među najteže pogođenim grupama tokom pandemije COVID-19 te i dalje zaostaju za ostatkom stanovništva u pogledu pristupa zdravstvenoj zaštiti i dugotrajnoj skrbi za starije osobe.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button