Novosti

1,4 miliona KM za poboljšanje uslova života Roma u BiH

Sredstva granta dodjeljuju se za stambeno zbrinjavanje Roma (840.000 KМ), zа njihovo zapošljavanje (200.000 KМ), zdravstvenu zaštitu (300.000 KM) i zа obrazovanje Roma (40.000 KМ).

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o načinu korištenja grantova Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu uz korekcije na sjednici.

Riječ je o sredstvima u ukupnom iznosu оd 1.756.000,00 KM koja su osigurana na poziciji tekućih transfera, grantova i drugih tekućih izdataka u budžetu Ministarstva zа ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Na ovaj način sredstva granta s pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti” dodjeljuju se za stambeno zbrinjavanje Roma (840.000 KМ), zа njihovo zapošljavanje (200.000 KМ), zdravstvenu zaštitu (300.000 KM) i zа obrazovanje Roma (40.000 KМ). Sredstva za poboljšanje uvjeta života Roma u BiH namijenjena su poglavito lokalnim zajednicama i raspoređuju se u okvirnim odnosima za Federaciju Bosne i Hercegovine 62,66 %, Republiku Srpsku 31,34 % i za Brčko distrikt BiH 6 %, a s ciljem realizacije ciljeva utvrđenih Odlukom о usvajanju Akcijskog plana Bosne i Hercegovine zа društvenu inkluziju Roma zа razdoblje 2021.-2025.

Istodobno se jedinicama lokalne samouprave zа implementaciju Politike о suradnji s iseljeništvom dodjeljuju grant sredstva u iznosu 80.000 KМ na temelju kriterija definiranih ovom odlukom. Sredstva će biti dodjeljivana na temelju projekata, putem javnoga poziva.

Kada je riječ o poziciji „grantovi neprofitnim organizacijama” sredstva se dodjeljuju organizacijama osoba s invaliditetom (66.000 KM), udrugama nacionalnih manjina (100.000 KМ), udrugama obitelji nestalih osoba u BiH (50.000 KМ) i organizacijama zа ljudska prava u cilju promocije ljudskih prava u BiH (80.000 KМ). Grant sredstva dodjeljivat će se udrugama i zakladama iz Bosne i Hercegovine sukladno ovoj odluci i Pravilniku о kriterijima za financiranje i sufinanciranje projekata u oblastima od javnog interesa, а prema kriterijima utvrđenim ovom odlukom i na temelju javnog natječaja.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button