Nekategorisano

BANJA LUKA: Centar „Dajte nam šansu- Zvjezdice“, podrška roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju

U Centru daju veliki značaj osnaživanju roditelji u prihvatanju dijagnoze djeteta, a smatraju da je to jedna od najvažnijih stavki koja može dovesti do bržeg i uspješnijeg napretka.

Amra Ahmetović

Centar „Dajte nam šansu- Zvjezdice“ iz Banja Luke, pruža podršku djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju, s naglaskom pružanja podrške cijeloj porodici.

U ovom Centru, roditelji djece sa poteškoćama također imaju njihovu podršku, posebno psihološku.
Kako kažu terapeuti koji rade sa djecom sa poteškoćama, u ovom centru su defektolog, reedukator psihomotorike, psiholog, fizioterpeut, odnosno svi ljudi koji su usko vezani za rad i napredak djeteta sa smetnjama u razvoju.

Centar „Dajte nam šansu- Zvjezdice“ ima organizovan servisni centar gdje svi mladi sa smetnjama u razvoju i  odrasli, bez obzira na stepen, dob i vrstu inavliditeta, mogu koristiti njihove usluge u potpunosti besplatno.

U Centru daju veliki značaj osnaživanju roditelji u prihvatanju dijagnoze djeteta, a smatraju da je to jedna od najvažnijih stavki koja može dovesti do bržeg i uspješnijeg napretka.

Mi smo se od početka našeg rada fokusirali i na roditelje jer smo shvatili da je zapravo podrška roditeljima  u trenutku saopštavanja dijagnoze i dobijanje djeteta sa određenim poteškočama u razvoju, navažnija“, kaže Željka Perišić, direktorica Centra za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama „Dajte nam šansu- Zvijezdice“.

Osim terapeutskih saradnika, ovdje dolaze i vanjski saradnici koji učestvuju u napretku života ove djece.
Zajedno sa terapeutskim i vanjskim saradnicima sprovode različite aktivnosti.

Jedan od vanjskih saradnika je profesor muzičkog, također imamo saradnjusa kulturno-umjetničkim društvom, pa jednom sedmično imaju folklorne aktivnosti“, govori direktorica.

Željka kaže da folklorne aktivnosti jako dobro utiću na djecu ali i na samo prihvatanje djece sa poteškoćama u razvoju, od društva, pa su folklorni pokret uzeli kao jedan vid terapije prije nekoliko godina.

Danas, poslije 4 godine bavljena foklorom, možemo vidjeti jednu grupu mladih ljudi sa poteškočama koji mogu da nastupaju bilo gdje, koji su otvorili različite festivale i koji su prihvačeni od drugih članova društva, zajednice i samog tog folkolrnog ansambla“, kaže ona.

Pored aktivnosti dnevnog karaktera koje ovaj centar sprovodi -inkluzivne radionice, posjete muzejima, pozorištima.. tu su i aktivnosti povečavanja vidljivosti i prisutnosti djece sa poteškoćama u samom društvu.

„Snimili smo dva spota u saradnji sa RTRS-om i  kompozitorom Mladenom Matovićem, koji je napisao jednu pjesmu  za njih koju su otpjevali banalučki pjevači. Održali smo dvije inkluzivne modne revije, učestvovali u banjalučkom polumaratonu, kao ravnopravni učesnici sa svim drugim. Nastojima da u sva dešavanja u gradu, u koja mogu da se uključe,  da ih uključimo i da budu jednostavno prihvačeni. Izlazimo sa njima i u grad i u restorane  i u kafiće, jednostavno se trudimo da im pružimo život koji je dostojan“, obajšnjava Željka Perišić.

Centar „Dajte nam šansu- Zvjezdice, osposobio je i prostor u Domu Omladine – Banja Luka i nazvali ga „Omladinski kafe- Zvjezdice“,  gdje trenutno radne navike stiće 8 mladih ljudi sa intelektualnim teškoćama, te tim mladim ljudima omogućili da se osjećaju kao ravnopravni i korsni članovi ovog društva.

Tekst je nastao u sklopi Social Media Caravana

Back to top button