Region

Fondacija “Ana i Vlade Divac”: Svi treba da imaju jednake šanse na tržištu rada

Akcenat je stavljen na integrativni i holistički pristup u zapošljavanju teže zapošljivih grupa koji je razvijen i pilotiran u saradnji sa organizacijama civilnog društva

Saopštenje

Kako bi razgovarali i pronašli najbolja moguća rešenja u oblasti zapošljavanja grupa ljudi koji teže dolaze do posla, predstavnici Fondacije Ana i Vlade Divac održali su okrugle stolove u većim gradovima Srbije. Na sastancima su prisustvovali i predstavnici romskih organizacija.

U okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, sproveden je projekat pilotiranja koncepta za uključivanje Roma i drugih višestruko ranjivih osoba na tržište rada. Projekat je sprovela Fondacija „Ana i Vlade Divac”, pružajući podršku Udruženju romskih studenata da primene ovaj koncept.

Kako navode u saopštenju, na okruglom stolu održanom u Privrednoj komori Srbije, predstavljeni su rezultati i preporuke pilot projekta sprovedenog u saradnji sa Udruženjem romskih studenata. Akcenat je stavljen na integrativni i holistički pristup u zapošljavanju teže zapošljivih grupa koji je razvijen i pilotiran u saradnji sa organizacijama civilnog društva, pri čemu je fokus na dosezanju, motivisanju i aktivaciji korisnika i korisnica da se uključe u tržište rada.

Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, izjavio je da se ovim programom pokazuje solidarnost i empatija, koji su ključni u podršci najugroženijima. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je stava da želi da nastavi sa sprovođenjem ovakvih programa jer su rezultati koji se postižu vidljivi i vrlo korektni.

Ovakve programske komponente koje se odnose na ljudska prava u najširem smislu i integracija pripadnika marginalizovanih i društveno osetljivih grupa jesu u nadležnosti ovog ministarstva i nastojaćemo da radimo na dobrobiti svih građana Republike Srbije.“

Pilotiranje paketa za najudaljenije sa tržišta rada jeste važna aktivnost zato što se njime promoviše partnerstvo civilnog sektora i nacionalne službe za zapošljavanje. Samim tim postiže se i veće poverenje pre svega u romskoj, ali i drugim marginalizovanim zajednicama“, rekla je Vesna Vidojević ispred programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“.

Direktorka Fondacije “Ana i Vlade Divac”, Ana Košel, izjavila je da se kroz programe podrške koje pružaju državne institucije i biznis sektor, sa jedne strane i civilni sektor sa druge strane, može osigurati kontinuiran pristup korisnicima, raditi na njihovoj edukaciji i motivaciji.

”Veoma smo svesni značaja motivacije i stalne podrške koja je neophodna svakoj ugroženoj osobi, kako bi izašla iz kruga siromaštva i postala ekonomski nezavisna, što je posao u kome je civilni sektor ključna podrška i partner državi.“

Ivana Simonović ispred progama Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, prenela je da su u fokusu podrške u zapošljavanju prilagođene potrebama korisnika. Trenutno su pilotirane mere u kojima sarađuju blisko organizacije civilnog društva i Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju pronalaženja različitih načina na koje je moguće formirati funkcionalnu podršku da što više Roma i Romkinja bude integrisano u društvo i upućeno na relevantne institucije.

Kako bi odgovorila na izazove socijalne inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa, a posebno povratnika u Srbiji, RSU je kreiralo program „Mobilni razvojni centar – MDC “. Ovaj program obuhvatao je set mera i aktivnosti razvijenih u poslednje 4 godina intenzivnim mobilnim radom tima RSU, sa ciljem uključivanja Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u društvene tokove, posebno na tržištu rada i obrazovnom sistemu. Formirano je socijalno inkluzivno preduzeće InSP u cilju samoodrživosti rada na ovakvim i sličnim programima podrške stanovništvu iz socijalnih isključenih grupa. RSU nakon uspešnog sprovedenog programa Mobilni razvojni centar podržanog u okviru Nemačke razvojne saradnje od strane GIZa, nastavlja sa radom i kontinuiranom podrškom mladima iz NEET grupe mladih na jugu Srbije i na gradjenju njihovog Karijernog puta uz podršku Fondacije Ane i Vlade Divac u okviru programa omladinski HUB zapadnog Balkana i Turske iz kojeg isčekujemo uspešne priče i dobre rezultate u predstojećem periodu”, izjavio je Alen Demiri ispred romskog studentskog udruženja.

Polazeći od pretpostavke da svi treba da imaju jednake šanse na tržištu rada, na okruglom stolu predstavljen je i put korisnika od ulaska u program do zaposlenja i različiti načini na koje organizacije civilnog društva, Nacionalna služba za zapošljavanje i poslodavci mogu da sarađuju i obezbede održivo zapošljavanje koje je u korist svih korisnika i poslodavaca.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button