NovostiRegion

Niš: Besplatna obuka za različita zanimanja

Jedan od ciljeva projekta je povećanje integracije mladih na tržištu rada putem razvoja profesionalnih veština i stvaranja poslovnih prilika za mlade

Obuke za različita zanimanja, novčana podrška u pokretanju biznisa, samo su neki od benefita koji su namenjeni mladima do 30 godina, a deo su memoranduma o saranji koji je potpisan u Nišu između Romskog kulturnog centra i Caritas Srbije.

Cilj ovog sporazuma je da definiše kako da se realizuju sve planirane aktivnosti tokom sprovođenja projekta “YOUR JOB”, a sve kako bi se smanjila nezaposlenost Roma. Kako ističe direktor RKC-a, Svetislav Jovanović, ovaj program treba da pomogne pre svega mladima iz teže zapošljivih kategorija da pronađu posao.

Planirano trajanje ovog projekta je tri godine, i ciljnu grupu predstavlja 1.000 mladih iz Srbije, od kojih je polovina žena. Cilj projekta je povećanje zapošljivosti mladih i unapređenje njihovih stručnih kapaciteta i kompetencija potrebnih na tržištu rada, a glavne aktivnosti su besplatne obuke za različita zanimanja, kao i konkurisanje za grantove za pokretanje sopstvenog posla. Korisnici programa će biti mladi do 30 godina starosti, kao i dugoročno nezaposleni, kaoi teže zapošljive kategorije stanovništva. Takođe, ciljnu grupu predstavljaju i korisnici socijalne pomoći, pripadnici nacionalnih manjina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, kao i žrtve porodičnog nasilja, rekao Jovanović.

Jedan od ciljeva projekta je povećanje integracije mladih na tržištu rada putem razvoja profesionalnih veština i stvaranja poslovnih prilika za mlade (s posebnim fokusom na mlade žene i osobe u osetljivom položaju, kao što su mladi sa invaliditetom). Projekat je takođe usmeren na povećanje efikasnost sistema tržišta rada podizanjem svesti i razvijanjem održivog dijaloga za bolju integraciju mladih, a posebno mladih u položaju višestruke ranjivosti.

Projekat je regionalnog tipa, a u Srbiji se realizuje u Nišu, Zrenjaninu i Šidu, a implementiraju ga Caritas Srbije, Caritas Niš, Caritas Zrenjanin i Caritas Srem. Projekat je finansijski podžan od strane Austrijske razvojne agencije (ADA), Caritasa Austrije i Caritasa Francuske.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button