IstražujemoRegion

KOSOVO: Žene u zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana u borbi protiv nasilja

Tekst i fotografija: Avdi Misini

Nasilje u porodici je u poslednje vreme na Kosovu u velikom porastu. Istovremeno, povećan je i broj prijavljenih slučajeva građana zahvaljujući kampanjama za podizanje svesti.

Nasilje u porodici, uglavnom nad ženama i devojčicama, jedan je od najraširenijih oblika nasilja u svetu. Nasilje u porodici je, nažalost, u porastu, a samo na Kosovu za period januar-oktobar 2022. imamo 2333 žrtve, od kojih su 1901 žena i devojke.

Prijave su se pojačale, a to je i zbog činjenice da su žene i devojke već postale svesne i ne oklevaju da denunciraju kao ranije. U zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu, situacija je i dalje zabrinjavajuća zbog nekoliko faktora. Organizacije civilnog društva rade na podizanju svesti i zaštiti potencijalnih žrtava. Romkinja iz grada Peći, koja je želela da ostane anonimna, priznala je svoje iskustvo sa nasiljem u porodici.

Sada sam razvedena i imala sam problema sa mužem. Razvedena sam zbog izdaje. Imala sam posao u policiji. Život me je svemu naučio. Svaka žena ima problema, ali da li je normalno da policajac ili komandir, ja kao majka i žena pred decom da me ponizi i uplaši”, kazal je ona.

Aktivisktinja Guneš Vešali, smatra da je nasilje nad ženama negativna pojava ne samo među Romkinjama, već i širom sveta.

Mislim da ne samo žene treba da budu svesne, već i muškarci koliko je važno ne vršiti nasilje nad ženama. Ponekad nasilje nije samo fizičko, nasilje je i psihičko, što je malo teže. Ženi koja trpi psihičko nasilje je teže, ne može da brine o svojoj deci, ne može da ima lak život”, kazala je Vešali.

Slučajevi femicida na Kosovu pokazuju potrebu za podizanjem svestiamo, a samo od početka kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja prošle godine, dve žene su ubijene.

Tokom proteklih godina, u mnogim opštinama na Kosovu, organizacije civilnog društva su istraživale i izradili analize o nasilju u porodici u ovim zajednicama. Organizacije rade i na podizanju svesti i informisanju građana Roma, Aškalija i Egipćana o fenomenu nasilja u porodici, informišući ih o zaštitnim mehanizmima Republike Kosovo.

Gjuzele Shaljani iz organizacije Folea kaže da nasilje treba da se deklariše.

To moramo da ukažemo kroz institucije. Postoje i ženske nevladine organizacije, postoje i sigurne kuće u kojima se može potražiti pomoć i da nađe rešenje. Postoje i ozbiljniji slučajevi koji se mogu prijaviti nadležnim institucijama. Na taj način se mogu preduzeti adekvatne mere za ublažavanje problema, tepronaći rešenja za žene i devojke”, kaže Shaljani.

Organizacija Vorae radi na osnaživanju žena iz ovih zajednica kako bi bile u boljoj poziciji da zaštite svoja prava, kaže Florida Kući iz ove organizacije.

Kao organizacija imamo više fokusa u oblasti osnaživanja položaja žena u zapošljavanju, privredi i obrazovanju kao i politici. Ako održavamo samo sastanke za podizanje svesti i ne radimo za ista prava u zapošljavanju Romkinja, onda će sastanci ostati samo sastanci. Zato imamo više fokusa da imamo veći broj žena koje imaju pristup tržištu rada. To im pomaže u osnaživanju u društvu i porodici i opštini u kojoj žive”, rekla je Florida.

Sve ovo treba da svima nama posluži kao uzbuna, kao bismo udvostručili napore u borbi protiv ovog fenomena i iskorenjivanju nasilja u porodici jednom za svagda. Zajednice Roma, Aškalija i Egipćana moraju više raditi na jačanju položaja žene i devojke u zajednici. Organizacija Rrograek, koja se bavi položajem žena Romkinja, Aškalija i Egipćana na Kosovu, radi na podizanju svesti o prijavljivanju nasilja. Sve institucije moraju da imaju dobru koordinaciju, kaže Djulieta Devolli, koordinatorka projekata u ovoj organizaciji.

Kao civilno društvo, za prevenciju negativnih pojava, moramo raditi i na boljoj koordinaciji svih mehanizama koji su uključeni u oblast nasilja nad ženama i djevojčicama. Tužilaštvo i Sud moraju da urade svoj posao, da izreknu zaslužene kazne za sve počinioce nasilja nad ženama i devojkama,istakla je Devolli.

Mlada aktivisktinja, Guneš Vešali, na kraju je poručila da žene treba da podržavaju jedna drugu, jer je svet u rukama žena!

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button