PoziviRegion

Objavljen Javni poziv Romima u Srbiji: Šansa za bolje pozicioniranje na tržištu rada

Fondacija je do sada podržala značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savjetovanje

D.M.

Fondacija za obrazovanje Roma objavila je javni poziv za pohađanje stručnih obuka dokvalifikacije i prekvalifikacije u cilju sticanja novih znanja i vještina, odnosno boljeg poziconiranja mladih Romkinja i Roma na tržištu rada. Rok za prijavu je 27. januar ove godine.

Program stručnih obuka se realizuje u okviru projekta „Pospješivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“ uz podršku programa Njemačke finansijske saradnje koji sprovodi Njemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Njemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Fondacija je do sada podržala značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savjetovanje.

Stručne obuke se izvode po najvišim evropskim standardima, što je pokazalo i najbolje rezultate u oblastima zanatskih i stručnih obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija koje je fondacija uz podršku lokalnih partnera realizovala u Srbiji. Obuke su teorijko-praktične i realizuju se u preduzećima, radionicama školama i zanatskim radnjama sa kojima fondacija sarađuje.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma su pospješivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma, stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske djece, poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku djecu od 6 do 14 godina, povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika. Jedan od ciljeva je i pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata.

Na konkurs se mogu prijaviti mlade Romkinje i Romi sa mjestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije, sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom, lica otvorena za usavršavanje i sticanje novih znanja i vještina.

Stručne obuke su dostupne u više oblasti. Dostupna je dokvalifikacija, prekvalifikacija, nastavak školovanja, I kategorija, za smjer mašinski tehničar, mašinski tehničar morotnih vozila, trgovinski tehničar, tehničar motornih vozila, kulinarski tehničar i slično.

U II kategoriji može se konkurisati za smjer medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar i hemijski tehničar.

Program stručnih obuka se realizuju u offline i online režimu. Prije same realizacije stručne obuke, fondacija će, u saradnji sa lokalnim partnerima, obaviti stručne konsultacije sa kandidatima/kandidatkinjama o izabranim obukama, uslovima i načinom pohađanja.

Prednost imaju kandidati koji ranije nisu bili korisnici projekta „Pospješivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“.

Obrazac za prijavu možete naći ovdje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3MPSLRQjivZrG2MYYk0DD4G5XPShi70Y_1Afrx7d9neqrvw/viewform

Fondacija za obrazovanje Roma će raspisati još najmanje tri konkursa u 2023. godini. O svim aktuelnim konkursima možete se informisati na sajtu: https://www.romaeducationfund.org/.

Podsjetimo, Fondacija za obrazovanje Roma je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

(Newipe)

Izvor
REF

Srodni artikli

Back to top button