Region

OSVIT – Organizacija koja menja život romskih žena i devojčica u Srbiji

0800 – 100 -909 je broj na koji će se uvek neko javiti. Osim telefonskog razgovora, za one koji se plaše da ih neko ne čuje ili nisu u mogućnosti da se jave, dostupan je čet preko Portala Osvit.

Tekst: M.Milojević

Skoro 18 godina žene iz cele Srbije 24 sata dnevno mogu potražiti pomoć, savet, prijaviti nasilje preko SOS telefona Udruženja i to na srpskom i romskom jeziku. Ne zovu samo žrtve, već često i prijatelji, porodica, oni koji su uplašeni za nekog svog.

0800 – 100 -909 je broj na koji će se uvek neko javiti. Osim telefonskog razgovora, za one koji se plaše da ih neko ne čuje ili nisu u mogućnosti da se jave, dostupan je čet preko Portala Osvit. One su baš kao što i ime kaže – Otvorene, Snažne, Vidljive, Informisane, Tolerantne i pre svega ravnopravne Romkinje u društvenoj zajednici.

“Kada se osvrnemo na period od 18 godina, koliko se aktivistkinje Osvita zalažu za unapređenje položaja Romkinja i generalno žena u Srbiji, možemo biti zadovoljne, što nam daje snagu za dalje korake i rad na zaštiti i promociji prava Romkinja”, navodi Ana Saćipović.

Ističe da je mnogo Romkinja danas osnaženo da se bori za ostvarivanje svojih prava, ali i za bolji položaj njihovih porodica, kroz rad na sebi i uticaj na čitavo društvo.

“Romska zajednica sada ima preko 51% uključenih romskih devojčica u obrazovni sistem, od ukupnog broja dece koja pohađaju srednje škole i fakultete. Danas imamo Romkinje sa visokim obrazovanjem u svim profilima zanimanja. One su snaga koja može nastaviti rad za prosperitet romske zajednice u Srbiji i najbolji pozitivan primer, da kada društvo  ulaže u romske devojčice one to znaju da iskoriste, napreduju i višestruko vrate čitavom drtuštvu”, kazala je.

Foto: Ana Saćipović/Facebook

Iako je organizacija osnovana kako bi osnažila žene iz ove manjinske grupe, vremenom su izašle iz tog okvira, jer su kako na to stalno podseća predsednica i osnivačica ove organizacije Ana Saćipović, ljudska prava su univerzalna i neodvojiva ransom, etničkom, rodnom ili bilo kojom drugom pripadnošću.

“Lično sam ponosna na svoju porodicu koja broji 10 članova, od toga 7 osoba ženskog pola a sve punoletne imaju VII stepen stručne spreme, i sa ponosom predstavljaju Romkinje 21. veka. Ponosna sam na svoje koleginice iz Osvita koje bez obzira na okolnosti odgovorno i profesionalno rade na  unapređenju položaja Romkinja i žena generalno. One predstavljaju snagu udruženih Romkinja i Srpkinja koje ruše sve barijere patrijarhata, predrasuda i stereotipa kojiima su žene okružene”, kaže.

Svoje kancelarije imaju u Vranju i Nišu, ali su tu da osnaže i pruže pomoć ženama  iz cele Srbije. Mnoge zovu  samo da se požale, potraže savet jer ne žele odmah da prijave da trpe nasilje.

“Uz mnogo volje i podrške podržale smo pokretanje još tri SOS telefona na romskom jeziku u Srbiji. Uticali smo i na druge osnivače linija podrške da uvedu u svoj tim Romkinje konsultantkinje, što je važno jer znamo da su žene i deca u romskim porodicama najranjivija kategorija svakog društva”, rekla je Ana Saćipović.

Činjenica da ih često za savet zovu i žene koje nisu Romkinje čini ih naročito ponosnim. 

Udruženje Osvit okuplja deset stalnih aktivistkinja i dvaseset volonterki konsultantkinja. Njihov tim čine psihološkinje, sociološkinje, socijalne radnice, pravnice. Tokom svih ovih godina dobile su brojna priznanja, ali stalno ističu da su  najponosnije na Nagradu za prvi SOS telefon na romskom jeziku u Evropi, a uspele su i da svojevremeno realizuju i prvi akreditovani program za podršku Romkinjama koji je namenjem državnim službenicima.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button