Region

Usvojena Platforma za bolju socijalnu uključenost Roma

Socijalna inkluzija Roma i Romkinja je jedan od najvažnijih preduslova na putu Srbije da postane istinski otvorena i demokratska zemlja koja je zasnovana na principima ciljeva održivog razvoja

Tekst: M.M.K.

Kako bi poboljšali uslove života Roma, 37 organizacija formiralo je prvu zajedničku Platformu na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a uz podršku GIZ-a.

Kako navode u saopštenju, Platforma je deo dijaloga koji će se odvijati između organizacija civilnog društva i predstavnika javnih vlasti, nezavisnih tela, Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji i onih kojima je misija da neposredno rade sa građanima.

Šef odeljenja za privrednu saradnju nemačke ambasade Kristijan Šiling istakao je da je uključivanje romskih organizacija civilnog društva od suštinskog značaja za Srbiju na njenom putu ka prosperitetnom i inkluzivnom društvu.

Direktorka GIZ u Srbiji Daniela Funke rekla je  da socijalna inkluzija predstavlja jedan od najtežih zadataka za svako društvo, jer zavisi od interakcije svih oblasti života i sektora.

Socijalna inkluzija Roma i Romkinja je jedan od najvažnijih preduslova na putu Srbije da postane istinski otvorena i demokratska zemlja koja je zasnovana na principima ciljeva održivog razvoja. Srbija je usvojila jednu od retkih Nacionalnih strategija za inkluziju Roma u Evropi, rekla je Funke.

Platformu je iniciralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a podržao program Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji realizuje GIZ.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button