Novosti

Vijeće nacionalnih manjina u Brčkom obilježava Svjetski dan Roma

Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH, kao tijelo posvećeno unapređenju prava i interesa svih nacionalnih manjina, stoji uz Rome u njihovoj borbi za pravednost i ravnopravnost, naveli su.

Danas, na Svjetski dan Roma, Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta želi izraziti svoju predanost promociji raznolikosti, poštovanju i razumijevanju među svim građanima, bez obzira na nacionalnu, etničku, vjersku ili kulturnu pripadnost. Na današnji dan, koristimo priliku da proslavimo bogatstvo romske kulture, ali isto tako da osvjestimo izazove s kojima se Romi suočavaju kako širom svijeta tako i u našoj lokalnoj zajednici, navodi se u saopćenju.

„Romi, kao jedna od najvećih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, imaju bogatu i duboku kulturnu baštinu, koja obogaćuje naše društvo. Romska muzika, ples, jezik, običaji i umjeće predstavljaju neizbrisiv dio naše zajedničke kulturne baštine,“ saopšteno je iz Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH.

Međutim, kako su naveli, uprkos svom kulturnom doprinosu, kako ističu u ovoj organizaciji Romi se i dalje suočavaju s brojnim preprekama, uključujući diskriminaciju, siromaštvo, nepristup pristojnom stanovanju i obrazovanju, kao i nedostatak pristupa zdravstvenim uslugama. Ovaj dan takođe podsjeća na potrebu za daljnjim naporima da bi se obezbjedila puna i jednaka participacija Roma u društvu.

Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH, kao tijelo posvećeno unapređenju prava i interesa svih nacionalnih manjina, stoji uz Rome u njihovoj borbi za pravednost i ravnopravnost. Ističu da će nastaviti da rade na stvaranju okruženja u kojem će svi građani, bez obzira na etničku ili kulturnu pripadnost, moći ostvariti svoje potencijale i doprinijeti zajednici.

Istim povodom, predstavnici Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH danas će posjetiti lokalni Dnevni centar.

„Zajedno sa djecom i roditeljima, pripadnicima romske nacionalne manjine, doprinijećemo obilježavanju ovog značajnog datuma. Planirane aktivnosti uključuju izvođenje tradicionalnih pjesama i plesova, radionice o romskoj kulturi i istoriji, kao i dijalog o pitanjima koja su važna za romsku zajednicu. Cilj je osnažiti romsku djecu i njihove roditelje, pružiti im podršku i podići svijest o njihovim pravima i potrebama,“ saopšteno je iz ove nevladine organizacije.

“Danas se prisjećamo i slavimo romsku zajednicu. Neka ovaj dan bude podsjetnik na našu obavezu da radimo zajedno da bismo izgradili društvo u kojem su svi ljudi cijenjeni i poštovani,” zaključili su.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button