Obavještenja

Udruženje žena „Romkinja“ iz Bijeljine: Inspirativna inicijativa za žene

Žene Romkinje, koje često stoje na marginama društva, sada imaju priliku da budu subjekti svog puta ka samopouzdanju i nezavisnosti kroz jačanje samopouzanja i popravljanje slike o sebi.

U duhu afirmacije i inkluzije, predstavljamo inspirativnu inicijativu za žene Romkinje koje implementira Udruženje žena „Romkinja“ iz Bijeljine, koja se bavi osnaživanjem žena sa margine kroz radno-okupacionu edukaciju i angažman u socijalnom preduzetništvu.

Fokus ove inicijative/projekta nije na statistikama i brojkama, već na dubokom razumijevanju individualnih
priča i potreba žena koje su često bile zanemarene u društvenom kontekstu.

Žene Romkinje, koje često stoje na marginama društva, sada imaju priliku da budu subjekti svog puta ka samopouzdanju i nezavisnosti kroz jačanje samopouzanja i popravljanje slike o sebi. Radno okupaciona edukacija je edukativni program koji sadrži programski osam radionica, sa četiri teme: Asertivnosti, motivacija, radni stilovi i razgovor sa poslodavcem.

Do sada smo obradili Asertivnost i motivaciju i žene Romkinje stiču znanja koja ne samo da podržavaju
njihovu profesionalnu karijeru već i razvijaju ključne životne vještine. Ova edukacija je put ka osnaživanju, slobodi od predrasuda i izgradnji samopouzdanja.

Angažman u socijalnom preduzetništvu, posebno u oblasti organske proizvodnje, postavlja temelje za inkluzivnu budućnost. Ove žene nisu samo radnice, postaju ključne figure u zajednici, doprinoseći održivom razvoju i stvaranju pozitivnih društvenih promjena. Ovo nije samo posao, već prilika da se izgradi zajednica koja se gradi na poštovanju i međusobnoj podršci.

Trenutno su angažovane za pripremne aktivnosti za sjetvu organskih proizvoda, uklanjanje korova iz
plastenika, sadnja bijelog luka na otvorenom polju, čišćenje usjeva jagode, sadnja zelene salate, sjetva špinata i blitve u plastenicima.

Sve aktivnosti se odvijaju zahvaljujući sredstvima donatora JT INTERNATIONAL AD SENTA, a u saradnji sa Fondacijom Infohouse.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button