Novosti

U Kaknju održan forum za zapošljavanje Roma

Cilj projekta je da se Romima ali i drugim ranjivim kategorijama društva osiguraju pristojni uslovi za život te da se poveća politička participacija romske nacionale manjine i njihovo učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u zajednici i društvu.

U Okviru projekta „Integralni pristup ka socijalnom uključivanju“ u Kaknju je održan forum za zapošljavanje na kojem su predstavljeni programi zapošljavanja namijenjeni marginaliziranim kategorija našeg društva.

Cilj projekta je provođenje socijalne inkluzije kroz pružanje podrške pri zapošljavanju osjetljivih kategorija sa područja Općine Kakanj.

„Ovaj forum pokušava iznaći rješenje kakao da spojimo poslodavce sa nepotencijalnim i aktivnim tražiocima posla. Uz ovo sve što pokušavamo, želimo da budemo i podrška. Trenutno je objavljen javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma i Romkinja u Zavodu za zapošljavanje FBiH. Od 15. decembra do 15. januara svi zainteresovani poslodavci imaju priliku da se prijave na javni poziv i da kažu da žele zaposliti Rome i Romkinje. Naravno, one Rome i Romkinje koji su aktivni tražioci posla, tj. na birou su za zapošljavanje Općine Kakanj, ili u FBiH“, kazao je Mujo Fafulić, predsjednik Udruženja Centar za podršku Roma „Romalen“ Kakanj.

Na evidenciji Biroa rada Kakanj nalazi se 5232 nezaposlena lica. Na nivou FBiH više je od 3200 nezaposlenih Roma. S druge strane, konstanta je odliv radne snage iiz naše zemlje.

„Pozov za poslodavce je objavljen na stranici Općine Kakanj, ali jako malo poslodavaca je iskazalo svoj interes, da li je to zbog nedostatka informacija, da li su poslodavci okupirani svojom svakodnevnicom i svojim poslovima, da li je ljudima dosta ovih javnih poziva, implementiraju se ili ne implementiraju adekvatno, onako kako bi to poslodavcima odgovaralo, ne znamo, ali kroz ovaj forum ćemo doći do mogućih rješenja, vidjeti šta su mogući uzroci da bi prevazišli te probleme“, kazao je Fafulić.

Na forumu je istaknuto da zapošljavanje Roma i Romkinja uz korištenje sredstava odnosno subvencija iz programa namijenjenih za ovu namjenu, direktno doprinosi povećanju stope zaposlenih Roma ali i adekvatnoj iskoristivosti sredstava koja se izdvajaju po programima zapošljavanja romske populacije.

„Država od 2009.godine pokušava kroz različite akcione planove, trenutno je u ciklusu 4.akcionog plana, da se pomogne ovoj populaciji, da izađe iz siromaštva. Osnovni cilj države i donatora, to je proje svega Evropska komisija i Vijeće Evrope, je taj izlazak iz siromaštva, i zapošljavanje je tu jedan od ključnih elemenata“, naglasio je Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Od velike je važnosti prilikom zapošljavanja ali i zadržavanja radnika na poslu zaustaviti diskriminaciju određenih skupina društva. Učesnici foruma saglasni su da svi zajedno trebaju težiti jednakosti svih građana, stoga su za jačanje svijesti i korak naprijed ka napretku i boljem socio-ekonomskom statusu građana od krucijalne važnosti naše domaće kompanije i privredni subjekti koji bi trebali pružati jednake uslove za rad i zapošljavanje marginaliziranim skupinamadruštva, baš kao i onima koji to nisu, poručeno je sa foruma.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button