Region

U Podgorici promovisan Rječnik romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika autorice Hedine Tahirović-Sijerčić

Izdavanje Rječnika sa rijetko vrijednim sadržajem, upotrebnom funkcionalnošću i autorskim dignitetom može se smatrati prvorazrednim događajem u očuvanju i unapređenju identiteta Roma u Crnoj Gori.

Sinoć je u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović“ u Podgorici održana promocija Rječnika romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika/ Rromengo alavari  autorice dr Hedine Tahirović-Sijerčić.

Izdavač Rječnika je JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. Promocija je organizovana uz tehničku podršku Narodne biblioteke “Radosav Ljumović“.

Na promociji su govorili dr Hedina Tahirović-Sijerčić, autorica, prof. dr Igor Lakić, recenzent, dr Vesna Delić, recenzentkinja, Dalibor Tanić, revizor teksta na romskom jeziku i Salko Luboder, direktor Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.  Moderatorica programa bila je Vesna Šoškić.

Prof. dr Igor Lakić je istakao da imajući na umu vrijednost ovog Rječnika za romsku zajednicu u Crnoj Gori, za obrazovne vlasti koje planiraju uvođenje romskog u obrazovni sistem Crne Gore, kao i za obaveze države prema Povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima Savjeta Evrope, čiji je potpisnik Crna Gora, Rječnik predstavlja ne samo ozbiljno stručno i naučno dostignuće, već otvara put za dalji rad na zaštiti i unaprjeđenju romskog jezika u Crnoj Gori.

Romskoj zajednici Rječnik istovremeno donosi i zaštitu od asimilacije i gubljenja sopstvenog identiteta, kazao je Lakić iznoseći uvjerenje da će ovaj izdavački poduhvat pozdraviti ne samo crnogorska već i regionalna i međunarodna stručna i laička javnost.

Dr Vesna Delić je kazala da je Rječnik romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika dr Tahirović-Sijerčić svojevrsni bukvar romskog jezika, na osnovu kojeg će se u Crnoj Gori moći obrazovati neophodni romski kadar na nekim od budućih akademskih programa. Na taj način ostvariće se uslovi da se romski jezik uvrsti u formalne i neformalne sisteme obrazovanja, što se u krajnjoj liniji od Crne Gore već odavno očekuje.

Delić je zaključila da je Javna ustanova Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, kao jedna od glavnih grana državnih kulturnih institucija, prepoznala važnost realizovanja ovog projekta, a angažovanjem dr Hedine Tahirović-Sijerčić, potvrdila poznavanje romskih prilika u Crnoj Gori, spremnost da pruži svoj puni doprinos u pomirenju i približavanju različitih romskih grupa, kao i smanjivanju etničke i socijalne distance koja postoji između romske manjine i crnogorske „većine“.

Dalibor Tanić je istakao da se jezik  uglavnom čuva, održava, njeguje kroz usmenu upotrebu posebno imajući u vidu lokalne uticaje i činjenicu da se obrazujemo na većinskim jezicima zemalja u kojima živimo. Stoga se javlja potreba, ne samo zbog očuvanja, nego i razvoja, učenja, istraživanja, da se romski jezik smjesti u određene lingvističke normative, što predstavlja vrlo ozbiljan zadatak.

“Svakako, okosnice te normative su rječnici i gramatike jezika. Rječnik koji je pred nama je vrlo jasan signal da se u Crnoj Gori romski jezik želi postaviti u okvire koji su svojstveni i samom većinskom crnogorskom jeziku. Takođe, rječnik predstavlja jasnu determinisanost da se romska zajednica u Crnoj Gori želi zaštiti od asimilicije, te da se radi na očuvanju identiteta”, kazao je Tanić.

Salko Luboder je naglasio da izdavanje Rječnika romsko – crnogorskog i crnogorsko – romskog jezika autorice dr Hedine Tahirović -Sijerčić predstavlja krunu programske posvećenosti Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore kulturi, duhovnosti i identitetu romske zajednice u Crnoj Gori.

Izdavanje Rječnika sa rijetko vrijednim sadržajem, upotrebnom funkcionalnošću i autorskim dignitetom,   po našem mišljenju, može se smatrati prvorazrednim događajem u očuvanju i unapređenju identiteta Roma u Crnoj Gori. 

Pojavljivanje ovakve publikacije ujedno predstavlja i ostvarivanje  posebne pažnje vrijednih multikulturalnih praksi i interkulturalnih prožimanja, budući da će korištenje Rječnika omogućiti višestrukost kulturnih i duhovnih strujanja, kazao je Luboder.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button