Novosti

Nastavlja se projekat zatvaranja kolektivnih centara, obuhvaćene i nacionalne manjine

Prema prikupljenim podacima, konstatovano je da su, osim interno raseljenih osoba i povratnika, korisnici kolektivnih ili alternativnih smještaja i socijalno ugrožene osobe.

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, usvojila Informaciju o poduzetim aktivnostima za nastavak projekta s ciljem zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja.

Projekat će, kako navode iz Ministarstva, primarno biti fokusiran na interno raseljene osobe, a posebno na one koje zbog svoje aktuelne ugroženosti, ne mogu ili su odlučile da se ne vrate i kojima je potrebno stambeno rješenje u mjestu raseljena.

S obzirom da je cilj projekta da država Bosna i Hercegovina ispuni svoju obavezu prioritetnog zatvaranja svih kolektivnih centara, Vlada je zadužila Ministarstvo da stambeno zbrine i socijalno ugrožene kategorije osoba koje se zateknu u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima, a nalaze se u evidencijama nadležnih službi Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, kantona, gradova/općina, centara za socijalni rad, te ispunjavaju kriterije u skladu sa procedurama projekta.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ističe u informaciji da je, postupajući po Zaključku Vlade FBiH od 2.8.2023. godine, izvršilo detaljnu analizu potreba općina, gradova i nadležnih kantonalnih ministarstava za nastavak projekta, kako bi se trajno riješilo stambeno pitanje izbjeglih i interno raseljenih osoba na području Federacije BiH.

Prema prikupljenim podacima, konstatovano je da su, osim interno raseljenih osoba i povratnika, korisnici kolektivnih ili alternativnih smještaja i socijalno ugrožene osobe, kojima je neophodan pristup uslugama socijalne zaštite. Riječ je o starijim osobama, hroničnim bolesnicima, osobama koje su preživjele velike traume, osobama sa invaliditetom, porodicama nestalih osoba, ženama žrtvama nasilja, civilnim žrtvama rata, bivšim logorašima, samohranim roditeljima, domaćinstvima sa izuzetno malim primanjima i korisnicima prava na socijalnu ili neku drugu materijalnu pomoć, te beskućnicima i nacionalnim manjinama, stoji u informaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button