Region

Inkluzija Roma tema Dana otvorenih vrata u Palati Srbija

Kako je naglašeno, projekat koji se sprovodi zajedno sa Fondacijom za obrazovanje Roma je izuzetno važan jer će doprineti zajedničkom cilju, a to je veća zaposlenost, a time i bolja inkluzija i integracija Roma u društvo Srbije.

M.Milojević

Dan otvorenih vrata posvećen promociji inkluzije Roma u društvo održan je u Palati Srbija 9. februara 2023. godine.

Na skupu su govorili ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, direktor Fondacije za obrazovanje Roma Čupi Redžepali, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić, a rad Ministarstva na ovom polju predstavila je Sofija Osmanović, šef Odseka za unapređenje položaja Roma.

Kako je naglašeno, projekat koji se sprovodi zajedno sa Fondacijom za obrazovanje Roma je izuzetno važan jer će doprineti zajedničkom cilju, a to je veća zaposlenost, a time i bolja inkluzija i integracija Roma u društvo Srbije.

-Svi znamo da su pripadnici romske nacionalne manjine, posebno žene i devojčice, i povratnici, među najmarginalizovanijim društvenim grupama u Srbiji. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog želi da nastavi da podržava ovakve programe koje REF sprovodi, a koji doprinose napretku u obrazovanju i poboljšanju životnih uslova Roma radi okončanja ciklusa siromaštva i isključenosti, sa primarnim fokusom na obrazovanje, rekao je ministar Žigmanov.

Podnoseći izveštaj o radu Ministarstva, šef Odseka za unapređenje položaja Roma Sofija Osmanović navela je da je u proteklom periodu najviše urađeno u definisanju zakona ali i u domenu praktične pomoći.

-U okviru projekta ‘Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa’ zaposleno je više od 970 Roma i drugih marginalizovanih osoba, 1.947 lica je završilo različite mere za podsticanje zapošljavanja, više od 1.150 zdravstvenih i socijalnih radnika, članova nevladinih organizacija i nastavnika učestvovalo je u obukama protiv diskriminacije. Sprovedene su nacionalne kampanje ‘Upoznaj, ne sudi’ i ‘Osnaživanje Roma protiv diskriminacije’ i podržane su tri različite istraživačke aktivnosti za Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti. Više od 34.500 higijenskih i prehrambenih paketa podeljeno je za oko 14.700 porodica kao odgovor na pandemiju KOVID-19. Uz to, 518 porodica iz romskih naselja dobilo je pristup tekućoj vodi u svojim domovima, a tokom pandemije podršku u obrazovanju dobilo je 474 dece, navela je ona.

Skupu je prisustvovalo nekoliko desetina mladih Roma i Romkinja koji će u narednom periodu moći da konkurišu za stažiranje u organima državne uprave Republike Srbije. Nakon događaja, za učesnike skupa upriličen je obilazak Palate Srbija.

Inače, unapređenje položaja nacionalnih manjina kroz podizanje svesti o značaju prava nacionalnih manjina, jačanje kapaciteta na lokalnom nivou, kao i uspostavljanje sistema praćenja realizacije Akcionog plana za nacionalne manjine, bile su i glavne teme sastanka državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, prof. dr Rejhana R. Kurtovića, direktora ECMI, prof. dr Vela Petaia, kao i predstavnika Delegacije EU u Srbiji i GIZ-a, u okviru projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), koji je dan ranije održan takođe u Palati Srbija.

Državni sekretar prof. dr Rejhan Kurtović je istakao da Republika Srbija ima dobar ustavni i zakonodavni okvir, kao i institucionalni sistem zaštite nacionalnih manjina, a o tome koliko se vodi računa o pravima nacionalih manjina govori i činjenica da su resorni ministar, zadužen za ljudska i manjinska prava, kao i državni sekretar, upravo iz manjinskih zajednica. To je dobar preduslov, rekao je on, da se pripadnici nacionalnih manjina sa najvišeg nivoa vlasti mogu baviti implementacijom manjinskih prava i kreiranjem manjinskih politika.

„U Srbiji imamo 24 nacionalna saveta nacionalnih manjina što znači da imamo veliku disperziju nacionalnih manjina. U tom smislu, slobodno možemo reći da su pojedine nacionalne manjine u potpunosti integrisane u društvo i da imaju ostvaren visok nivo prava, dok sa druge strane, imamo nacionalne manjine koje zahtevaju posebnu pažnju, dodatno osnaživanje i podršku u podizanju nivoa njihovih prava“, rekao je državni sekretar i dodao:

„Nacionalne manjine predstavljaju bogatstvo Republike Srbije, čemu u prilog govori multinacionalnost i multikulturalnost naše zemlje sa kojom se retko koja država može pohvaliti. Ministarstvo će, uz različite projekte sa domaćim i međunarodnim partnerima, uvek nastojati da prati nivo manjinskih prava u Republici Srbiji kao i njihovu stalnu afirmaciju i podizanje na što veći nivo u skladu sa univerzalnim i regionalnim standardima manjinske zaštite.“

Na sastanku je predstavljen plan aktivnosti koje će sprovoditi Evropski centar za manjinska pitanja (ECMI) iz Flensburga do sredine 2025. godine i kojima su obuhvaćene četiri oblasti – unapređenje metodologije za praćenje ostvarivanja Akcionog plana za nacionalne manjine; jačanje kapaciteta nacionalnih saveta nacionalnih manjina; jačanje kapaciteta saveta za međunacionalne odnose; kao i podizanje svesti državnih službenika o pravima nacionalnih manjina.

Predstavljene aktivnosti, usmerene ka realizaciji dela Akcionog plana za poglavlje 23 kojima se unapređuje položaj nacionalnih manjina, sprovodiće projektni tim Evropskog centra za manjinska pitanja (ECMI) iz Flensburga (Nemačka) koji se bavi istraživanjem različitih aspekata zaštite nacionalnih manjina u Evropi.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button