Region

Kampanja “16 dana aktivizma u Srbiji” podsetila da porodično nasilje već dve decenije zakonski nije privatna stvar

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Srbije 2002.g uvedeni su stavka „Nasilje u porodici“ i član 118a koji definiše nasilje u porodici kao posebno krivično delo i propisuje kazne od novčane do najmanje 10 godina zatvora.

Tekst: M. Milojević

Ove godine u okviru kampanje „16 dana aktivizma“ u Srbiji je obeležena i jedna velika godišnjica – 20 godina od kako je nasilje u porodici u Srbiji zakonski postalo krivično delo.

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Srbije 2002.g uvedeni su stavka „Nasilje u porodici“ i član 118a koji definiše nasilje u porodici kao posebno krivično delo i propisuje kazne od novčane do najmanje 10 godina zatvora.

U okviru kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama” Udruzenje Romkinja Nada, Aleksinac kao članica Nišavsko Pčinjskog regiona i Mreže žene protiv nasilja snimile su spot “Stop nasilju nad ženama – uvek i svuda”.

“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1.700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Kako je rečeno na početku ove kampanje, taj akt predstavlja istorijski trenutak u viševekovnoj borbi žena protiv nasilja koje trpe u partnerskim odnosima, u porodici, u konzervativnom društvu. On je bio prekretnica u pristupu države Srbije ovom problemu. Tada je najzad pokazala da nasilje neće tretirati kao privatnu stvar unutar zidova patrijarhalne porodice i da će mu se suprotstaviti represivnim merama protiv počinilaca.

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i ministarka kulture Maja Gojković ukazala je na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama da je u Srbiji ove godine u porodičnom i partnerskom nasilju ubijeno 25 žena, a u periodu od prethodnih 10 godina čak 340.

“To upozorava da je nasilje prema ženama i dalje prisutno i da u borbu protiv ovog oblika partnerskog i porodičnog nasilja moramo ući jače i odlučnije nego ikada. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama je važan da ukažemo koliko je rodno zasnovano nasilje ozbiljan problem, kako kod nas, tako i u svetu”, istakla je Gojković u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima, prenosi Tanjug.

Foto: Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

Gojković je istakla da je svaki život podjednako važan i da je neophodno da društvo veruje žrtvama, da ih osnaži i ohrabri da ne ćute i ne zatvaraju oči pred nasiljem, već da ga prijave, saopšteno je iz Ministarstva kulture.

U 2021. godini usvojen je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, krovni zakon u oblasti zaštite prava žena, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Strategija za suzbijanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Godine 2017. počeo sa primenom i novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Ipak, broj žrtava pokazuje da nije dovoljno samo imati zakone već je najvažnije da se pored dobrog zakonodavnog okvira tom problemu, koji pogađa čitavo društvo, pristupi sistemski kroz multisektorsku saradnju.

Plan je da se, kako navodi, u novom sazivu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost radi na boljoj koordinaciji ministarstava i drugih državnih organa, kao i na produbljivanju saradnje sa međunarodnim i organizacijama civilnog društva.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button