Novosti

Potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u HNŽ

Potpisivanjem lokalnog protokola doprinosi se implementaciji Akcijskog plana HNŽ za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023, kao i Lokalnog akcijskog plana za rješavanje problema Roma.

Ministar obrazovanja znanosti, kulture i sporta HNŽ, dr. sc. Rašid Hadžović potpisao je Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u HNK, u Hotelu Mostar.

Na izradi protokola radili su članovi Koordinacijskog tijela za borbu protiv trgovine ljudima HNŽ i predstavnici lokalnih institucija/ustanova: gradskih uprava, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, policije, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola iz Grada Mostara, Čapljine i Prozora.

Potpisivanjem lokalnog protokola doprinosi se implementaciji Akcijskog plana HNŽ za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023, kao i Lokalnog akcijskog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnog kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji 2021-2024.

Iako se tačan broj Roma na području Hercegovačko-neretvanske županije ne zna, u martu 2021. godine objavljen je ”Lokalni akcijski plan (LAP) za poboljšanje položaja Roma u HNŽ-u” koji ima za cilj doprinijeti unaprjeđenju položaja romske populacije u HNŽ-u te ostvarivanju i zaštiti njihovih ljudskih prava. 

”Svako romsko dijete osnovnoškolske dobi upisano u školu, smanjen broj izostanaka djece s nastave za 50%, sva djeca uključena u izvannastavne aktivnosti te u kulturnu i javnu djelatnost škole”, samo su neki od pokazatelja aktivnosti zadanih Lokalnim akcijskim planom (LAP) za poboljšanje položaja Roma u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNŽ) do 2024. godine. 

Pokazatelje Vlada HNŽ-a nastoji postići kroz aktivnosti provedbe pravovremenih upisa u prvi razred, osiguravanja udžbenika, školskog pribora, užine i prijevoza, osiguravanjem dopunske i instruktivne nastave, organizacijom sastanaka s roditeljima s ciljem upisa te osiguravanjem razredno i predmetno polaganje djece starije školske dobi.  Za uključenje djece u osnovnoškolsko obrazovanja, prema LAP-u, planirano je izdvajanje od cca 400 KM po djetetu za nabavu udžbenika, pribora i prijevoza za 166 romske djece. U iznosu od 66.400 KM sudjelovalo bi se novcem iz županijskog, gradskog/općinskog proračuna te donacija. Za osnovnoškolce je planirano uspostaviti i protokol o prevenciji napuštanja obrazovanja. 

Izrada Protokola u HNŽ dio je projekta ”Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH”, koji implementira World Vision BiH u partnerstvu s Udruženjem ”Zemlja djece” i NVO Kali Sara, a uz podršku Državnog sekretarijata SAD-a.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button