Novosti

Kreiran Priručnik za pružanje besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata

Iako je u Bosni i Hercegovini uspostavljen pravni okvir za podršku osobama koje imaju status posebne kategorije žrtve rata, odnosno žrtve ratnog silovanja i seksualnog nasilja, važno je naglasiti da se ovo pravo ostvaruje u okviru postupka za priznavanje statusa iz kojeg prozilaze i različita prava

Fena/Saopćenje

Priručnik za pružanje besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć kreirala je Fondacija lokalne demokratije, saopćeno je iz te fondacije.

Primarno je namijenjen profesionalcima u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć s ciljem unapređenja njihove stručnosti i vještina za pružanja te vrste pomoći preživjelim žrtvama ratnog silovanja i seksualnog nasilja. Cilj je i uspostava harmoniziranog i jedinstvenog pristupa i podrške preživjelima te olakšavanje njihovog pristupa i ostvarivanja zakonski priznatih prava.

Priručnik je kreiran na osnovu iskustava u radu i podršci preživjelima, u saradnji s nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini, vršena su sistemska seksualna zlostavljanja, silovanja i drugi oblici seksualnog nasilja. Broj žrtava ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini, prema procjenama UN-a , kreće se od 20.000 do 50.000 žena, muškaraca i djece.

Iako je prošlo gotovo 30 godina, mnoge žrtve još nisu progovorile o preživljenim zločinima. U bh. društvu postoje stigma prema preživjelima, mnogo društvenih stereotipa i negativnih stavova koji često prevladavaju u javnom mnienju, što je prepreka preživjelim žrtvama ratnog silovanja i seksualnog nasilja za ostvarenje pripadajućih prava.

Niz godina, Fondacija lokalne demokratije, kroz saradnju s institucijama i nevladinim organizacijama, koje okupljaju i zastupaju ovu populaciju, radi na poboljšanju položaja žena žrtava rata u bh. društvu i institucionalnom sistemskom rješavanju njihovih potreba. Kroz dugogodišnje iskustvo i rad sa ženama žrtvama rata, uočen je problem nepostojanja adekvatnog sistema za pomoć, podršku i zaštitu žrtava, kao i problem nedostatka koordinacije između institucija odnosno njihovih službi, što nas je dodatno podstaklo na pripremu i izradu Priručnika za pružanje besplatne pravne pomoći za žene žrtve rata u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć – kaže Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije lokalne demokratije.

Iako je u Bosni i Hercegovini uspostavljen pravni okvir za podršku osobama koje imaju status posebne kategorije žrtve rata, odnosno žrtve ratnog silovanja i seksualnog nasilja, važno je naglasiti da se ovo pravo ostvaruje u okviru postupka za priznavanje statusa iz kojeg prozilaze i različita prava.

U toku ostvarivanja statusa i prava koja im pripadaju, ove žrtve često se suočavaju sa različitim izazovima, i to najčešće jer su neuke stranke u postupku. Zbog toga je u svrhu djelotvornije podrške ovim žrtvama i podizanja kapaciteta nadležnih institucija koje pružaju podršku ovoj populaciji, izrađen Priručnik o pružanju besplatne pravne podrške preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja. Korištenjem ovog Priručnika za edukativne procese, kao i procese promoviranja, direktno se doprinosi uspostavi harmoniziranog i jedinstvenog pristupa u pružanju pravne podrške preživjelima, koji će žrtvama olakšati pristup i ostvarivanje zakonski priznatih prava – pojašnjava Saliha Đuderija, jedna od autorica Priručnika.

U narednom periodu, Fondacija lokalne demokratije organizirat će niz modula za obuku za profesionalce – pružatelje pravne podrške i za predstavnike iz organizacija civilnog društva, radi unapređenja procesa pružanja besplatne pravne pomoći preživjelima.

Priručnik o pružanju besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata kreiran je u projektu “Ustani! Za veću socijalnu zaštitu”, uz finansijsku podršku tri partnera iz Njemačke: Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Fondacije Baden-Württemberg i udruženja AMICA e.V.

(FENA)

Srodni artikli

Back to top button