Region

Radionica u Beogradu: Neprocjenjiva uloga roditelja u odrastanju djece

Aktivnosti projekta "Rastimo zajedno" imaju za cilj dugoročno i održivo unapređenje mogućnosti roditelja romske nacionalnosti da aktivno učestvuju u njihovom obrazovanju do punoljetstva i osamostaljivanja.

Dvadesetak Roma sa teritorije beogradske opštine Zvezdara čija djeca pohadjaju osnovnu ili srednju školu prošlo je tokom maja i juna kroz ciklus od po tri radionice na temu roditeljstva.

Radionice za roditelje romske nacionalnosti organizovali su stručnjaci beogradskog Centra za reintegraciju i aktivizam (CRA) a tokom dva mjeseca realizovali su ukupno 12 radionica na kojima se razgovaralo i zajedno učilo kako svako ko je motivisan može biti dobar i odgovoran roditelj.

Kroz ciklus od po tri radionice, čiji je cilj bio da ponude odgovor na pitanje kako biti adekvatan i kompetentan roditelj i kao takav pomoći u odrastanju i školovanju svog djeteta,  prošlo je ukupno dvadeset dvoje ljudi.

Tokom pohađanja radionica od roditelja se očekivalo da budu aktivni, da razmjenjuju iskustva, razgovaraju o vaspitanju djece, načinu kako komuniciraju sa djecom, kako ih nagrađuju i kažnjavaju, kako im pomažu u učenju, šta je za njih dobar roditelj, kako da za svoju djecu u svemu budu dobar uzor.

Roditelji su, kako se navodi, naučili da je važno da pažljivo slušaju svoju djecu, da im pokažu svoju bezgraničnu ljubav, da provode vrijeme sa svojom djecom na kvalitetan način, da budu strogi ali pravedni i prijateljski nastrojeni, da ne budu popustljivi, već dosljedni u ograničenjima koja im postavljaju, da sami daju dobar i uzoran primjer svojoj deci, da svoju djecu hvale umjesto da ih osuđuju, da i sami roditelji budu spremni da uče kao i da budu strpljivi i sa sobom kao i sa svojim djetetom.

Radionice su realizovane kao dio programa Njemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji u Srbiji sprovodi  Njemačka razvoja agencija (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Problem osipanja i ranog napuštanja redovnog školovanja djece romske nacionalnosti, kao i neprocjenjiva uloga i značaj roditelja u procesu odrastanja djece i prevazilaženju transgeneracijskog siromaštva, polazna su osnova projekta “Rastimo zajedno” koji od maja 2021. do septembra 2022.godine realizuje Centar za reintegraciju i aktivizam Beograd (CRA).

Potreba za ovim modelom podrške prepoznata je u rezultatima sprovedenog istraživanja “Potrebe roditelja djece romske nacionalnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koji žive na teritoriji GO Zvezdara” i fokus grupe na temu “Roditeljske kompetencije romske populacije i kreiranja optimalnog modela pomoći i podrške” u okviru istog projekta.

Aktivnosti projekta “Rastimo zajedno” imaju za cilj dugoročno i održivo unapređenje mogućnosti roditelja romske nacionalnosti da aktivno učestvuju u njihovom obrazovanju do punoljetstva i osamostaljivanja. Na taj način se na najbolji način utiče na smanjenje transgeneracijskog siromaštva u romskim porodicama.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button