Region

Nakić: Romi su potencijal zemlje, a ne problem

D.M.

Tačan broj Roma u Srbiji je nepoznanica, a to sa sobom dalje produbljuje ostale sistemske probleme. Kako je kazao Dalibor Nakić, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma, prema popisu stanovništva iz 2011. godine ukupan broj Roma je 147.604, što je oko 2,1 posto ukupnog broja stanovništva u Srbiji.

„U odnosu na prethodni popisni period između 2002. i 2011. godine, romska zajednica zabilježila je najveći rast broja svojih pripadnika od preko 30 procenata. Očekujemo da će se taj trend nastaviti“, kazao je Nakić.

Istakao je da je popis veoma blizu, u oktobru, i da će se tada znati tačan broj Roma.

„Svakako da su Romi jedna od najmarginalizovanijih grupa, veliki broj njih živi u siromaštvu, svakodnevno se bore sa tim da li će obezbijediti egzistenciju za članove svoje porodice“, naglasio je.

Kako je dodao, jedan broj Roma integrisan je u društvu, te živi kao i svi ostali građani.

„Vlada Srbije dosta je uradila kako bi se poboljšao položaj Roma, usvojena je strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, definisane su oblasti koje su prioritetne: obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje“, kazao je Nakić.

Također smatra da je najveći napredak napravljen u oblasti obrazovanja.

Razlog su afirmativne mjere za upis romskih učenika u srednje škole, te romskih studenata na visoke školske ustanove. Iz godine u godinu sve je više Roma koji završavaju škole. Još jedna mjera je stipendiranje romskih srednjoškolaca i studenata, a funkcionišu i pedagoški asistenti za rad sa romskom djecom, pa su svi ti mehanizmi doveli do toga da romska zajednica napreduje u oblasti obrazovanja“, kazao je predsjednik Nacionalnog savjeta Roma.

Također je napomenuo da su prisutne predrasude, ali da se radi na njihovoj prevenciji.

„Postoje zakoni koji zabranjuju bilo kakvu diskiminaciju, tako da se ta distanca smanjuje iz dana u dan i često ističemo da svi građani Srbije treba da shvate da su Romi potencijal ove zemlje, a ne problem. Oni hoće da rade, da povećaju BDP Srbije“, zaključio je Nakić.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button