Region

Srbija: Predstavljena Strategija za socijalno uključivanje Roma

Predsjednik Nacionalnog savjeta Roma Dalibor Nakić je rekao da Rome zanima kako će se Strategija sprovesti i u kojoj mjeri. Naveo je da u Evropi živi 10 miliona Roma i da je sreća da romsko pitanje nije prepušteno državama već se rješava na nivou Unije

D.M.

U Narodnoj skupštini juče je predstavljena Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za period 2020-2030 godine, čiji je cilj da poboljša nepovoljan položaj Roma u ovoj zemlji.

Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da su u prethodnom periodu parlament, odbori i poslanici posvetili dosta pažnje unapređenju položaja Roma, kroz zakonodavnu aktivnost i preko drugih formi rada.

Jedno od brojnih javnih slušanja koje smo organizovali u parlamentu u proteklom sazivu bilo je posvećeno upravo položaju Roma u Srbiji i načinima na koji država i društvo mogu još više da se angažuju po tom pitanju”, naveo je Dačić.

Kako je naglasio, proces inkluzije napreduje, ali ne željenim tempom, jer su Romi i dalje jedna od najranjivijih društvenih grupa i diskriminisani na svim nivoima.

Dodao je da su Romi, uprkos tome što se mnogo napora ulaže u poboljšanje njihovog položaja, i dalje ugroženi čak i kada je riječ o poštovanju osnovnih građanskih prava.

„Na državnom nivou imamo sve odluke neophodne da bismo uspješno vodili socijalno uključivanje Roma i Romkinja što je jedan od prioriteta Vlade Srbije u ključnim strateškim dokumentima u procesu evropskih integracija“, rekao je on.

Ministrica za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić rekla je da su svi ljudski identiteti promjenjivi, odnosno da svaki identitet čovjek može izmijeniti, osim mjesta i dana rođenja.

„Taj jedini identitet je pojedinim Romima uskraćen“, ukazala je ona.

Prema njenim riječima, Strategija je rađena po principu “Ništa o Romima bez Roma za stolom” i to u cilju da se slova sa hartije pretvore u djela i da se Romi uključe u proces odlučivanja o njima samima.

Čomić je ukazala da se u Strategiji prvi put pominju termini – ciganizam i anticiganizam i da se tom zabranom teži da Srbija postane čovječnije društvo, što se želi postići Strategijom 2030.

Predsjednik Nacionalnog savjeta Roma Dalibor Nakić je rekao da Rome zanima kako će se Strategija sprovesti i u kojoj mjeri. Naveo je da u Evropi živi 10 miliona Roma i da je sreća da romsko pitanje nije prepušteno državama već se rješava na nivou Unije, koja je jedan od vodećih donatora Srbije za unapređenje položaja Roma. Prema njegovim riječima, taj dokument tretira ciganizam kao rasizam u cilju eliminisanja diskriminacije u društvu.

On je ukazao da je poboljšana politička zastupljenost Roma u Srbiji, da su do sada bila dva narodna poslanika, dva državna sekretara, kao i poslanici u pokrajinskom parlamentu, a da očekuje da će ih u novim sazivima biti i više.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button