Novosti

Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija ključno za sprečavanje femicida

Na konferenciji je predstavljena Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini. Ova analiza je obuhvatila 34 sudska postupka vođena od početka 2017. do sredine 2021. godine pred sudovima u Bosni i Hercegovini

Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija ključno je za sprečavanje femicida, rečeno je danas tokom konferencije “Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i sudska praksa bh. sudova”, održane u Sarajevu, saopćili su organizatori.

Konferenciju je organizovao AIRE centar u saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sud Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine te uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Konferencija je okupila predstavnike sudova i tužilaštava, institucija i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, koji su razgovarali o unapređenju rada pravosudnih institucija u procesuiranju i sprečavanju femicida.

Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, govorio je o praksi Evropskog suda za ljudska prava u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

Konvencija organima za provođenje zakona nameće pozitivne obaveze u vezi sa predmetima rodno zasnovanog nasilja. Oni moraju da usvoje istražne mjere koje su rodno osjetljive i koje u obzir uzimaju strukture moći i obrasce ponašanja u osnovi tog nasilja koji se često ispoljavaju u ovoj oblasti – rekao je Spano.

Na konferenciji je predstavljena Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini. Ova analiza je obuhvatila 34 sudska postupka vođena od početka 2017. do sredine 2021. godine pred sudovima u Bosni i Hercegovini.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za zapadni Balkan AIRE centra, naglasila je da Analiza uokazuje na veoma rasprostranjeno nasilje muškaraca prema ženama te da se ovom pitanju i u Bosni i Hercegovini mora posvetiti posebna pažnja.

Publikacija je korisna podrška prijedlogu za inkriminaciju femicida kao posebnog krivičnog djela protiv života i tijela, ali i podrška jačanju kapaciteta organa pravosuđa i drugih institucija i stručnjaka koji rade na podizanju svijesti o negativnim uticajima rodnih stereotipa, unapređenju kulture rodne ravnopravnosti, kao i sprečavanju svih oblika diskriminacije žena –  dodala je direktorica Braithwaite.

Analizu prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini je izradio AIRE centar u saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sudom Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko Distrikta, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Matt Field, britanski ambasador u BiH, rekao je da femicid i pokušaj femicida predstavljaju najekstemniji oblik nasilja nad ženama i izrazio je zadovoljstvo što je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo priliku podržati istraživanje ovako važne oblasti za bh. društvo.

Analiza AIRE centra je ukazala na izazove sa kojima se suočava pravosuđe, ali i druge institucije koje imaju zadatak da osiguraju zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja. Djelotvorni krivični postupci i adekvatne sankcije su ključne za efikasno sprečavanje femicida i pokušaja femicida u bh. društvu. Zbog toga je neophodno jačati kapacitete sudova i tužilaštava te istovremeno raditi i na podizanju svijesti i eliminaciji diskriminacije, rodno zasnovanih predrasuda i stereotipa u cijelom društvu – naglasio je Field.

Analiza je pokazala da je za efikasno sprečavanje femicida neophodno unaprijediti položaj žena u svim oblastima društvenog života, sistematski raditi na dekonstrukciji rodnih stereotipa i predrasuda i izmjeni patrijarhalnih rodnih obrazaca, integrisanju rodne perspektive u sve državne politike te jačati kapacitete institucija krivičnog pravosuđa i provoditi programe obuke profesionalaca u socijalnim, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama.

(FENA)

Srodni artikli

Back to top button