Novosti

Vojak: Proučimo povijest Roma, ne kao odvojenu, nego kao dio naše povijesti

Danijel Vojak sa Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba  je kazao da je važno upoznati se sa povijesti Roma zato što povijest Roma dio naše povijesti.

Potreba proučavanja historije Roma bila je poticaj za organiziranje Međunarodne konferencije o historiji Roma u Bosni i Hercegovini, koja se danas održava u Sarajevu u organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba.

Cilj konferencije bio je okupiti i potaknuti na razgovor istraživače iz Bosne i Hercegovine BiH i drugih zemalja koji svojim naučnim istraživanjima mogu doprinijeti razumijevanju kompleksne historije Roma u BiH.

Direktor Instituta za historiju u Sarajevu Sedad Bešlija je istakao da su odlučili aktuelizirati ovu temu, jer baviti se marginalnim ranjivim skupinama društva govori o samom društvu.

– Drago mi je da smo uspjeli okupiti respektabilan broj istraživača koji se bave ovom tematikom iz BiH i susjednih zemalja, ali i drugih zemalja i nadamo se će ova konferencija polučiti značajne naučne rezultate, prije svega, u oblasti historijskih istraživanja ali da će dati  društvenoj zajednici i institucijama vlasti određene smjernice kako se na jedan adekvatni način pobrinuti za  romsku populaciju i njhove potrebe, kako u BiH tako i u susjedstvu i šire u Evropi – kazao je Bešlija.

Istakao je da se uspjeh jedne vlasti mjeri upravo prema odnosu prema ranjivim, odnosno marginalnim skupinama društva.

Sanja Gladanac-Petrović sa Instituta za historiju u Sarajevu  je istakla da je ova konferencija prvi pokušaj da se na akademskom nivo raspravlja o historiji Roma u našoj zemlji da bi se moglo doprinijeti boljem razumijevanju kompleksne historije Roma u našoj zemlji.

– Cilj konferencije je i inicirati nova istraživanja iz prošlosti Roma u BiH i pokušati da romske teme pomaknemo sa margina nauke. Upravo ćemo istraživanjem tema o Romima u našoj zemlji istaknuti kako su i oni sastavni dio historije BiH.

Danijel Vojak sa Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba  je kazao da je važno upoznati se sa povijesti Roma zato što povijest Roma dio naše povijesti.

– Ne možemo razumjeti povijest jednog naroda gdje su među njima živjeli i Romi ako ne razumijemo i povijest Roma. Ne možemo razumjeti cjelokupno povijest naroda koji živi na području BiH, Hrvatske ili u nekoj drugoj europskoj zemlji bez da ne razumijemo cjelokupni odnos prema manjinskom stanovništvu. Romi su uvijek bili oni drugi, ona manjina, zato tu imamo potrebu da proučimo njihovu povijest ne kao odvojenu nego kao dio naše povijesti. Kada poznajemo kulturu onog bližnjeg, onda možemo uspostaviti bolje veze – zaključio je Vojak.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button