Novosti

Predstavljena publikacija „Žene i muškarci u BiH“: Rodne statistike važan su dio procesa evropskih integracija

Publikacija “Žene i muškarci u BiH” donosi važne statističke podatke o učešću žena i muškaraca u oblastima kojima se bavi novi, četvrti po redu Gender akcioni plan 2023. - 2027.

Tematskom konferencijom koja je danas održana u Sarajevu predstavljena je publikacija „Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini 2023“ koja daje prikaz rodne ravnopravnosti u različitim sferama bh. društva.

Događaj je održan u organizaciji UN Women BiH, u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, u sklopu projekta „Podrška za rodnu ravnopravnost“ kojeg finansira Švedska, s ciljem poboljšanja učinkovitosti institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u BiH.

Agencija za statistiku BiH, kao koordinator zvanične statistike BiH, ulaže velike napore da unaprijedi bh.
statistički sistem i poboljša kvalitetu prikupljanja i obrade podataka. Publikacija „Žene i muškarci u BiH“
nastala je 2005. godine kao odgovor na sve veće potrebe da se stanje u društvu prati preko statističkih
podataka razvrstanih prema spolu. „Svrha rodne statistike je da osigura podatke potrebne nadležnim
organima uprave svih nivoa vlasti u BiH da ispune zakonsku obavezu koordiniranja realizacije programskih ciljeva iz Gender akcionog plana BiH i osiguraju provođenje međunarodnih standarda u
oblasti rodne ravnopravnosti“, rekla je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH.

Publikacija “Žene i muškarci u BiH” donosi važne statističke podatke o učešću žena i muškaraca u oblastima kojima se bavi novi, četvrti po redu Gender akcioni plan 2023. – 2027. „Da bi se planirale i
provodile mjere za postizanje ravnopravnije zastupljenosti spolova u određenoj oblasti ili djelatnosti,
potrebno je adresirati uzroke koji su dominantno doveli do neravnopravnosti. Ova publikacija predstavlja ključni alat za pripremu takvih politika i identifikaciju prioriteta i novih izazova“, rekla je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Publikacija donosi rodno razvrstane podatke u oblasti zdravstva, obrazovanja, radne snage, socijalne
zaštite, pravosuđa, demokratije, vladavine prava, okoliša i drugima. Primjerice, iako žene čine više od
50% stanovništva u BiH, samo 11 žena se nalazi na ministarskim pozicijama na nivou Vijeća ministara i
entitetskih vlada (od ukupno 44 ministra), dok upravljačke strukture najvećih kompanija u BiH čini 85%
muškaraca. Kada je u pitanju rodni jaz u zaposlenosti, u BiH je zaposleno 40% žena starosti od 20-64
godine, u odnosu na 67,7% muškaraca; dok je 43% žena sa malom djecom zaposleno na puno radno
vrijeme.

„Jedan od ciljeva procesa europske integracije je poboljšanje rodnih statistika što će dovesti do
poboljšanja statističkog sistema BiH, ali i do poboljšanja kreiranja politika. UN Women u BiH će
nastaviti pružati podršku svim institucijama u poboljšanju života svih žena, muškaraca, djevojčica i
dječaka. Sada je vrijeme da se ubrza kreiranje politika koje će unaprijediti postizanje Cilja održivog
razvoja 5 – ostvarivanja rodne ravnopravnosti i Agende 2030“, poručila je Jo-Anne Bishop,
predstavnica UN Women BiH.

Na događaju je kroz panel „Uloga rodne statistike u procesu evropskih integracija“ bilo riječi i o važnosti
rodno razvrstanih podataka u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjavanja kriterija vezanih za
rodnu ravnopravnost. Posljednji Izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu naglasio je važnost
prikupljanja statistika razvrstanih po spolu, posebno imajući u vidu da je BiH kandidat za članstvo u EU. U
panelu su učestvovali/e Darija Ramljak, pomoćnica direktora u Direkciji za evropske integracije BiH, Kika
Babić Svetlin, stručna savjetnica u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i Bojan Baškot, docent na
Ekonomskom fakultetu u Banja Luci.

Publikacija „Žene i muškarci u BiH“ dostupna je online.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button