Novosti

U Sarajevu se održava naučna konferencija „Historija Roma u BiH“

Konferencija o Romima ima cilj okupiti i potaknuti na razgovor istraživače iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, koji svojim naučnim istraživanjima mogu doprinijeti razumijevanju kompleksne historije Roma u Bosni i Hercegovini.

U Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu danas se održava Međunarodna naučna konferencija „Historija Roma u Bosni i Hercegovini“.

Organizatori događaja su Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba.

Sadržaj konferencije podijeljen je na četiri sesije tokom kojih brojni autori predstavljaju svoje radove, a nakon svake sesije održavaju se rasprave.

Konferencija o Romima ima cilj okupiti i potaknuti na razgovor istraživače iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, koji svojim naučnim istraživanjima mogu doprinijeti razumijevanju kompleksne historije Roma u Bosni i Hercegovini.

Jedan od ciljeva konferencije jest nastojanje da se potaknu naučna istraživanja tema iz prošlosti bosanskohercegovačkih Roma i da se iste pomaknu sa margina nauke.

Upravo istraživanjem historije Roma kao sastavnog dijela njihovog etničkog identiteta nastoji se istaknuti kako su oni sastavni dio historije stanovništva Bosne i Hercegovine, navele su u uvodnom izlaganju Danijel Vojak i Sanja Gladanac-Petrović.

Prva sesija je posvećena historiji Roma u osmanskom i austrougarskom razdoblju Bosne i Hercegovine. Svoje radove izložili su Stephane Laederich, Amir Džinić, Amila Kasumović i Hana Younis.

Tema druge sesije je historija Roma u razdoblju između dva svjetska rata i za vrijeme Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini. Radove izlažu Danijel Vojak i Paula Simon, Sanja Gladanac-Petrović te Rebecca Fisch.

Sesija broj 3 bit će posvećena temi stradanja Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata u BiH a izlagat će Tatjana Jovanović i Danijel Vojak.

Na kraju, tema posljednje sesije je historija Roma u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. U okviru ove sesije govorit će Đorđe Mihovilović, Dženita Sarač-Rujanac, Danijela Vuković-Ćalasan, Rajka Đoković, Hedina Tahirović-Sijerčić i Enes S. Omerović.

Tokom konferencije bit će upriličeno potpisivanje ugovora o saradnji između dvije naučne institucije koje su organizatori skupa.

Na kraju će biti predstavljeni zaključci konferencije.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button