Novosti

U Brčkom započela realizacija projekta inkluzije marginalizovanih grupa

Na temelju analize kroz navedene dokumente projektom je prepoznato da su fokus grupe Romi, mladi, žene iz ruralnih područja kao i osobe sa invaliditetom

Međunarodna organizacija “Care International” u Brčkom uz pomoć Vlade Republike Češke i kroz partnerstvo sa Razvojno-garantnim fondom Brčko distrikta započela je realizaciju projekta inkluzije i podrške marginaliziranim grupama, te osobama sa poteškoćama u razvoju kako bi se u potpunosti uklopile u lokalnu zajednicu.

– Naša početna aktivnost je bila da prvo prezentujemo projekat Vladi Brčko distrikta i gradonačelniku Zijadu Nišiću koji je došao na prezentaciju i potpisao Memorandum o saradnji – naglašava u ime implementatora projekt menadžer iz ove međunardne organizacije Branislav Tanasijević.

Projekat je započeo u oktobru prošle godine kroz intenzivan rad na analizi i izradi bazičnih dokumenata i studija u kontekstu konkretnog stanja na terenu, s aspekta provjere podrške fokusiranim grupama.

– Upravo stoga smo uradili socio-ekonomsku analizu, potom komunikacijsku strategiju, a sve u saradnji sa našim partnerom Razvojno-garantnim fondom Brčko. Upravo na temelju analize kroz navedene dokumente projektom je prepoznato da su fokus grupe Romi, mladi, žene iz ruralnih područja kao i osobe sa invaliditetom – akcentirao je Tanasijević, kao primjer navodeći i predstojeće uklanjanje arhitektonskih barijera za lakši pristup i kretanje osoba sa invaliditetom.

Temeljni cilj projekta čija realizacija se planira u trogodišnjem periodu je otvaranje Centra za socio-ekonomsku inkluziju.

– Unutar Centra ćemo se truditi da zaposlimo osobe koje će biti direktna veza između fokusiranih grupa, odnosno ugroženog stanovništva i institucija i službi Distrikta, potom brčanske Privredne komore, Udruženja poslodavaca, menadžmenta postojećih fakulteta u Distriktu – ističe Tanasijević, akcentirajući da će Centar provoditi i kvalitetne obuke uz nastojanje da korisnici dobiju sve relevantne informacije kako bi se, što je moguće više, smanjio broj nezaposlenih u Distriktu.

Za ovakve ciljeve bit će neophodna podrška nevladinog sektora u Brčkom.

Za dalju fazu planirane trogodišnje realizacije čeka se još odobrenje Vlade Republike Češke uz precizan iznos sredstava za ovu godinu.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button