Novosti

U Goraždu trodnevna radionica ‘Komunikacija sa ranjivim grupama’

Cilj projekta je doprinijeti održivom lokalnom socio-ekonomskom razvoju i integraciji ranjivih kategorija, žena i mladih u BiH. Kroz projekat se omogućava zapošljavanje 60 osoba iz ovih kategorija.

U okviru projekta “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo” koji finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) a implementira njemačka nevladina organizacija ASB, u Goraždu je počela trodnevna obuka “Komunikacija sa ranjivim grupama”.

Grad Goražde je jedna od šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini u kojoj se implementira ovaj projekat čiji je osnovni cilj doprinijeti održivom lokalnom socio-ekonomskom razvoju i integraciji ranjivih kategorija, žena i mladih u BiH. Kroz projekat se omogućava zapošljavanje 60 osoba iz ovih kategorija.

– To je projekat drugačiji od uobičajenih na teritoriji BiH. Projekat traje 36 mjeseci a realizuje ga udruženje LIR CD u saradnji sa organizacijom ASB. Ciljna grupa je po 60 korisnika u šest lokalnih zajednica i od njih 60 bit će zaposleno 30, a preostalih 30 trebalo bi dobiti diplomu za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju kako bi se mogli zaposliti u nekim firmama – kazao je predstavnik Udurženja LIR civilno društvo Rusmir Hanjić.

Napomenuo je da je kroz projekat koji se realizira do avgusta 2026. godine planirano niz aktivnosti, a najviše pažnje posvetiće se treninzima i obuci.

– To je nešto što ljudi u BiH izbjegavaju ali obuka je vrlo važna i neophodna za prilagođavanje tržištu. Rad sa ranjivim kategorijama, prije svega ženama i mladima koji su ciljna grupa generalno u BiH nužan je sa određenim procesom rada s njima novim metodama kako bi se stimulisali za upošljavanje i ostanak u BiH – naveo je Hanjić.

Voditeljica edukacije je psiholog Sanja Topić koja pojašnjava da je cilj unaprijediti vještine komunikacije.  

– Cilj je da sa stručnjacima koji rade u javnim ustanovama unaprijede vještine komunikacije, razviju empatiju i nauče specifičnosti osjetljivih grupa i da im budu podrška na najbolji način. Pričat ćemo o predrasudama, specifičnostima i učiti neke vještine kroz interaktivan rad da unaprijedimo znanje – kazala je Topić.

Projekat doprinosi održivom socio-ekonomskom razvoju u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo i prati integrisani pristup koji obuhvata saradnju, edukaciju i otvaranje radnih mjesta.

Pored Goražda, projekat se provodi u Tesliću, Varešu, Zavidovićima, Travniku i Trebinju.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button