Novosti

Događaj za mlade: Radionica o ljudskim pravima i položaju marginaliziranih grupa u BiH

Cilj ovog događaja je da educira i uputi mlade o načinima na koje mogu pomoći rješavanju problema diskriminacije i stvaranju boljeg i jednakog društva.

Erasmus+ radionica “AHEAD” održat će se 27. januara u Vitezu, a ona predstavlja izuzetnu priliku za mlade ljude iz Bosne i Hercegovine da se aktivno uključe u promociju ljudskih prava, suoče s različitim oblicima diskriminacije te doprinesu stvaranju društva koje teži jednakosti.

„Svjesni smo da nažalost, živimo u svijetu u kojemu je jednakost shvaćena samo kao pojam, te smo svakodnevno izloženi nekoj vrsti diskriminacije. Upravo cilj ovog događaja je da educira i uputi mlade o načinima na koje mogu pomoći rješavanju ovog problema i stvaranju boljeg i jednakog društva“, kazali su organizatori.

Shodno problemu diskriminacije nad marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini, radionica teži da edukuje mlade ljude na temu ljudskih prava i potakne interaktivne rasprave.

Radionica će predstavljati jedan siguran prostor gdje će učesnici slobodno moći iznijeti vlastito mišljenje i podijeliti iskustva. Učesnici će naučiti više o položaju marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini kao i načinima kojim se može pružiti podrška pri izgradnji vedrije budućnosti za sve.

„Ovaj događaj predstavlja odličnu priliku da proširite vaše vidike i naučite više o istinskim herojima našeg društva, koji kontinuirano rade na kreiranju jednakih prilika za sve“, saopćeno je.

Svim učesnicima će biti dodijeljeni certifikati za učešće.

Inače, projekt AHEAD ima za cilj promovisati nediskriminaciju među mladima i borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije prema Romima i drugim etničkim manjinama (većinom migrantima). Projekt promovoše inkluziju, toleranciju, međusobno razumijevanje i multikulturalnost, te se bori protiv diskriminacije Roma, etničkih manjina i migranata u Evropi kroz inovativan pristup koji kombinira istraživanje, obuke (nacionalne i međunarodne) o suzbijanju diskriminacije i govora mržnje, okrugle stolove, seminare, razmjenu dobre prakse, susrete između različitih predstavnika, organizacija civilnog društva te masovnu kampanju širenja informacija.

Projekt ima za cilj doprinijeti jačanju kapaciteta mladih žrtava (dio manjina) i zaštiti mladih pripadnika manjina podržavajući ih u razvoju vlastitih kapaciteta i izgradnji novih mehanizama za javne konsultacije u zemljama partnera (primjenjivim diljem Evrope) na temu nediskriminacije i borbe protiv svakog oblika govora mržnje prema etničkim manjinama, Romima i migrantima.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button