Novosti

Misija OSCE-a u BiH poziva na usvajanje akcionog plana za provedbu UN-ove Rezolucije 1325

Gender akcioni plan BiH za period 2023. - 2027. godine svjedoči o predanosti Vijeća ministara BiH rješavanju hitnih pitanja sa kojima se suočavaju žene i marginalizovane grupe, promovisanju njihove inkluzije i radu u pravcu nepristrasnijeg i pravednijeg društva.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozdravlja značajan korak koji je preduzelo Vijeće ministara BiH, usvajajući Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine (BiH) za period 2023. – 2027. godine. 

Gender akcioni plan BiH za period 2023. – 2027. godine svjedoči o predanosti Vijeća ministara BiH rješavanju hitnih pitanja sa kojima se suočavaju žene i marginalizovane grupe, promovisanju njihove inkluzije i radu u pravcu nepristrasnijeg i pravednijeg društva.

Taj plan predstavlja sveobuhvatnu i stratešku mapu puta osmišljenu s ciljem da unaprijedi status žena i u javnoj i u privatnoj sferi, putem različitih mjera i inicijativa. Usvajajući taj plan, vlasti su pokazale razumijevanje važnosti rodne ravnopravnosti kao ključnog stuba društvenog, političkog i ekonomskog razvoja.

Ta predanost je naročito značajna imajući u vidu brojne izazove s kojima se BiH suočavala, i nastavlja da se suočava, dok ponovo gradi i jača svoje institucije i društveno tkivo.

– Prepoznajući jedinstvenost iskustva ranjivosti žena i djevojčica u konfliktnim i postkonfliktnim situacijama, pozivamo na usvajanje novog akcionog plana za provedbu Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (Akcioni plan 1325), kojim se naglašava ključna uloga koju žene imaju u sprječavanju i rješavanju konflikata, izgradnji mira i postkonfliktnoj obnovi – navodi se. 

Kako se ističe u saopćenju za javnost, usvajanje i provedba akcionog plana 1325 i Gender akcionog plana za BiH su međusobno povezani jer im je cilj stvaranje miroljubivijeg, inkluzivnijeg i prosperitetnijeg društva. Usvajajući akcioni plan 1325, Bosna i Hercegovina može ponovo potvrditi predanost učešću žena u procesima donošenja odluka, sprječavanju konflikata, održavanju mira i postkonfliktnoj obnovi. Osim toga, ti strateški dokumenti će poslužiti kao platforma za saradnju između Misije i nadležnih institucija u poboljšanju stanja rodne ravnopravnosti u BiH.

– Nastavit ćemo podržavati pozitivan utjecaj tih inicijativa na živote svih građanki i građana i zajednica širom BiH – saopćila je Misija OSCE u BiH

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button