Intervju

Nenadić za Newipe: Nedostatak radne snage je gorući problem, potrebno je uključiti i manjinske grupe

U okviru naših inicijativa svakako da se radi i o mogućnosti da se aktivnije na tržište rada uklljuči romska populacija. Mi u tom pravcu dajemo prijedloge i nadležnim službama za zapošljavanje koje kroz ciljane programe mogu podržati zapošljavanje Roma, rekao je Nenadić.

D.M.

Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić za Newipe je govorio o jednom od najvećih problema sa kojim se naša država trenutno suočava, a to je nedostatak radne snage.

Nenadić je istakao da je ovo gorući problem za koji je hitno potrebno naći rješenje. Također smatra da bi uključivanje manjinskih grupa, među kojima su i Romi, moglo pomoći da se ovaj problem barem ublaži.

Činjenica je da je u BiH sve više prisutan problem nedostatka radne snage. Koliko to predstavlja problem za domaće kompanije?

-Nedostatak radne snage danas je jedno od ključnih pitanja i prepreka koje se pojavljuju u privrednim aktivnostima, i generalno u razvoju u FBiH i čitavoj BiH.

Dakle, nedostatak radne snage je definitivno problem broj 1. kada se radi o radnim procesima u Federaciji. O uzrocima tih pitanja, odnosno problema, moguće je naširoko govoriti, ali definitivno imamo sve manje stanovništva u BiH, sve manje mladih, sve manje radne snage, nemamo dovoljno kvalitetne razvojne strategije, ne radimo i ne prepisujemo ono što već duže od godinu rade evropske zemlje kada se radi o zauzimanju strateških inicijativa, strateških pitanja, brige o radnoj snazi, povećanja primanja radnika, uvozu stranih radnika itd.

Da li smatrate da bi taj problem mogao biti djelimično ublažen većim uključenjem na tržište rada trenutno marginalizovanih grupa, kao što su pripadnici romske populacije?

-Često u javnosti govorimo o ovim pitanjima i vrlo jasno Udruženje poslodavaca šalje poruku da smo došli u situaciju da se angažiramo s ciljem uključenja u radne procese svih marginaliziranih i isključenih grupa, i generalno svih manjinskih grupa. U okviru ovih naših inicijativa svakako da se radi i o mogućnosti da se aktivnije na tržište rada uklljuči romska populacija. Mi u tom pravcu dajemo prijedloge i nadležnim službama za zapošljavanje koje kroz ciljane programe mogu podržati zapošljavanje Roma.

Također smo tražili da se kroz procese dokvalifikacija, prekvalifikacija i ostalog što više uključe isključene skupine, i tu ne mislimo samo na Rome nego i na čitav niz drugih manjina. Danas mislimo da je potrebno na jedan aktivniji, otvoreniji način, u okviru preostale radne osposobljenosti uključiti i osobe sa invaliditetom, kao i druge manjine, ali za sada nadležni sporo i neadekvatno reagiraju.

S druge strane, nismo za to da se pravi bilo kakva getoizacija manjinskih grupa, mi smatramo da, bez obzira iz koje grupe neko dolazi, da je on dio društva i sistema i da se svakom mora omogućiti da se uključi u sistem, a ne da djeluje kroz neku getoiziranu skupinu, tako da bismo najviše od svega voljeli da Romi na otvorenom tržištu rada, uz podršku institucija vlasti u slučaju potrebe dokvalifikacija, prekvalifikacija i ostalog, da im se omogući aktivnije uključivanje i da isto kao i svi drugi građani BiH, uživajući isti spektar ljudskih prava pa tako i pravo na rad, da realiziraju i ostvare svoje interese u FBiH.

Mislimo definitivno da ima prostora, ima potreba, i sa strane poslodavaca vrlo smo zainteresirani da se sistem pozabavi i ovim pitanjem i da aktivnije uključimo romsku populaciju u poslovne procese.

Mnogi smatraju da u BiH zapravo ima dovoljno potencijalne radne snage, ali da se ne radi dovoljno na njenom uključenju na tržište rada, poput dokvalifikacije i sl.?

-Poslodavci, tragajući za radnom snagom, znaju ima li ili nema dovoljno radne snage u FBiH. Mi o tome često govorimo, vlasti nisu razdvojile evidencije nezaposlenih od evidencije aktivnih tražilaca posla, tako da se stvara jedan privid velikog broja raspoložive radne snage, da ih je samo u Federaciji 283 hiljade, iako smo svi svjesni da nema više od 35 do 40 hiljada aktivnih tražilaca posla.

Posebno je nedostatak radnika u pojedinim oblastima prerađivačke industrije, metalne, drvne, u ugostiteljstvu, turizmu, prevozu, i čitavom nizu drugih grana. Ono što također želimo naglasiti je da nisu adekvatno ispitane potrebe tržišta rada. Mi kao reprezentativno Udruženje poslodavaca nismo aktivno uključeni u tekuće programe, istraživanja potreba tržišta rada, usklađivanja obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada itd., tako da ima puno posla za vlasti. Vrlo smo zainteresirani za početak rada ekonomsko-socijalnog vijeća na nivou Federacije gdje bismo skupa s vlastima i sindikatima otvarali i unapređivali ova važna pitanja.

-Smatrate li da među romskom manjinom postoji potencijal za djelimično popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, i šta bi trebalo učiniti da se više pripadnika ove populacije zaposli?

Prije svega, Udruženje poslodavaca ne radi istraživanja među romskom manjinom, to su poslovi vlasti, nadležnih ministarstava, institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava itd. Poslodavci znaju šta im od radne snage trebe i ono na šta mi možemo utjecati jeste da se svugdje gdje se romska populacija ili bilo koji drugi predstavnik manjine uključuje u radne procese eliminira, smanji bilo koji potencijalni oblik diskriminacije, tako da moram ponoviti, poslodavci ne rade istraživanje te vrste da li među Romima ima radne snage koja je potrebna tržištu rada.

Mi radimo istraživanja i bavimo se onim šta je potrebno na tržištu rada u FBiH, a da li neko dolazi iz bilo koje nacionalne grupe, to nije ključno pitanje za poslodavca. Poslodavcu treba radnici, dobar konkurentan proizvod, treba mu plasman njegovih proizvoda itd.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button