Novosti

Konferencija o ljudskim pravima u BiH sutra u Sarajevu

Konferencija je organizovana u kontekstu 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i 30. godišnjice Pariskih principa, kojima se nacionalne institucije za promociju i zaštitu ljudskih prava širom svijeta rukovode u svom radu.

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini i Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH organizuju konferenciju na temu: „Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja“, koja će biti održana 20. i 21. juna u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Konferencija je organizovana u kontekstu 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i 30. godišnjice Pariskih principa, kojima se nacionalne institucije za promociju i zaštitu ljudskih prava širom svijeta rukovode u svom radu, saopćili su organizatori.           

U kontekstu tih godišnjica, i Inicijative Ljudska prava 75 Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, konferencija je prilika za sagledavanje stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, na osnovu preporuka različitih mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, uključujući Univerzalni periodični pregled (UPP).

Konferencija će biti povod za konkretne preporuke, uključujući i konkretna obećanja koja bi vlasti i drugi akteri dali da reafirmišu posvećenost promociji i zaštiti ljudskih prava. Obećanja će biti predstavljena na događaju visokog značaja koji će Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava održati u Ženevi 11. i 12. decembra ove godine. 

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button