Novosti

Sarajevo: “Odlučne cure” održale osmomartovski marš

Danas su mapirani neki od problema sa kojima se žene u Bosni i Hercegovini susreću, poput tradicionalnih politika koje urušavaju svjetsku sigurnost, slobode i prava koja su ustanovljena na osnovu demokratskih zakona, rezolucija, konvencija, protokola koji se u praksi vrlo malo poštuju

Tekst, fotografije i video: L.T.

Osmomartovski marš, u organizaciji Fondacije Cure, održan je danas u Sarajvu uz slogan “Odlučne cure će spasiti svijet!”.

Učesnici su iskazali odlučnost da se zaustave sve opresivne politike prema ženama i marginaliziranim skupinama, ujedno to je bio i povod ovogodišnjeg marša.

Kako kažu, odlučni su preuzeti vlast i spasiti svijet od retro-tradicionalnih politika koje potkopavaju svjetsku sigurnost, slobode i prava uspostavljena na temelju demokratskih zakona, rezolucija, konvencija i protokola.

Također, poručeno je da su žene odlučne zaustaviti nasilje koje je patrijarhat posijao i čije plodove nasilja, mržnje i diskriminacije žanjemo u okovima neoliberalnog kapitalizma

Medina Mujić iz Fondacije Cure, kazala je da žele skrenuti pažnju da žene u BiH zaista nemaju jednaka prava i mogućnosti u javnoj sferi djelovanja i da se susreću s nizom problema u BiH.

-Ovo je jedan od načina na koji smo željeli alarmirati javnost o problemima. Važno je naglasiti da Fondacija CURE aktivno radi na rješavanju problema tokom cijele godine – edukacije, semirani, konferencije i pisanje izvještaja, amandmana, konvencija i sl.

Nažalost, žene se susreću s velikim izazovima jer vrlo često izostane sistemska podrška. Tradicionalno obilježavamo  Osmi mart izlaskom na ulice, a današnja poruka je metaforički koncipirana pod sloganom Cure će spasiti svijet, gdje se termin Cure odnosi na sve djevojke, djevojčice, žene odupru patrijarhalnim normama ponašanja, ali i negativnim tradicionalnim običajima koji su duboo ukorijenjeni u našem društvu sljedeći ih ili svjesno ili nesvjesno.

Danas su mapirani neki od problema sa kojima se žene u Bosni i Hercegovini susreću, poput tradicionalnih politika koje urušavaju svjetsku sigurnost, slobode i prava koja su ustanovljena na osnovu demokratskih zakona, rezolucija, konvencija, protokola koji se u praksi vrlo malo poštuju.

Naglašeno je da su odlučne u zaustavljanju siromaštva, u zaustavljanju sistema koji moć daje samo pojedincima.

Prema riječima Mujić, niz je problema sa kojima se građani i građanke susreću u BiH, a naročito žene. Neki od njih su problemi neujednačenih porodiljskih naknada, različite vrste mobinga i diskriminacije na poslu, a mnoge žene dobijaju  i otkaze usljed korištenja trudničkog ili porodiljskog odsustva.

Fondacija radi sa svim marginaliziranim skupinama u BiH, uključujući posebno marginalizirane grupe žena iz različitih marginaliziranih skupina.  Primjetno je da posebno žene u ruralnim sredinama iz bilo koje marginalizirane skupine dolaze suočavaju se sa znatno većim problemom, odnosno njihova prava i mogućnosti su manje i teško su ostvariva. Ako govorimo o ženama iz ruralne sredine, sa invaliditetom, o ženama iz manjinskih skupina one prolaze dvostruku pa I višestruku diskriminaciju. Samim tim što su žene one su već diskriminirane u mnogim sredinama, a ako govorimo o naprimjer Romkinjama  znači da je ona najčešće I dvostruko diskriminirana, dodatno ako ta žena živi u nekoj ruralnoj sredini ona je dodatno marginalizovana, kazala je Mujić.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button