Novosti

Mjesec dana ženskog romskog aktivizma ove godine pod sloganom “Nulta tolerancija”

Ova organizacija kampanjom šalje poruku da Romkinje nisu ravnopravne, da njihove potrebe i položaj nisu vidljivi u javnim politikama, da se ne osjećaju sigurno, te da nisu uključene i žive život koji im ne osigurava dostojanstvo

A.A.

Ženska romska mreža „Uspjeh“ Bosne i Hercegovine, najavila je kampanju  Mjesec dana ženskog romskog aktivizma pod nazivom „Nulta tolerancija“

Na Međunarodni dan žena, 08. Marta,  ŽRM „Uspjeh“ započinje kampanju mjesec dana ženskog romskog aktivizma koja će trajati sve do 08. Kada se obilježava Svjetski dan Roma.

Ova organizacija kampanjom šalje poruku da Romkinje nisu ravnopravne, da njihove potrebe i položaj nisu vidljivi u javnim politikama, da se ne osjećaju sigurno, te da nisu uključene i žive život koji im ne osigurava dostojanstvo.

“Svakodnevno smo diskriminisane i kao žene i kao pripadnice romske etničke skupine što je dodatno usložnjeno i time da smo izložene društvenoj isključenosti koja se ogleda u veoma niskom pristupu obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, što nas čini posebno ranjivim na različite oblike rodno zasnovanog nasilja”, poručuju iz ženske romska mreža „Uspjeh“.

Kampanjom zahtjevaju sljedeće:

Nultu toleranciju na sve oblike nasilja prema Romkinjama
Nultu toleranciju na maloljetničke/ugovorene brakove
Nultu toleranciju na sve oblike rasne diskriminacije
Nultu toleranciju na nevidljivost romske djece u obrazovanju
Nultu toleranciju na sve oblike isključenosti Romkinja

Kako su rekle, kampanju započinju sutra, 08. marta u podne, kada će biti na gradskim trgovima u Tuzli, Kaknju, Visokom i Prnjavoru, gdje će zajedno poslati poruku da nasilje, malojetnički/ugovoreni brakovi, rasna diskirminacija, nevidljivost romske djece u obrazovanju i društvena isključenost, ne smije biti tolerisana niti dovedena u korelaciju sa romskom tradicijom, kulturom i običajima jer se isključivo radi o grubom kršenju ljudskih prava.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button