Novosti

Predstavljen projekat za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija društva vrijedan 5 miliona eura

Projekat bi trebao rezultirati razvojem i realizacijom inovativnih programa zapošljavanja te u konačnici doprinijeti zapošljavanju i uključivanju u tržište rada mladih, žena iz ruralnih područja, osoba s invaliditetom, Roma i drugih iz ranjivih kategorija društva.

U Sarajevu je danas pod sloganom “Posao za sve” predstavljen novi projekat “EU4Employment” koji finansiraju Evropska unija u iznosu od četiri miliona eura i Švedska u iznosu od milion eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini (ILO).

Kako su saopćili iz ILO-a, cilj projekta je poboljšanje socioekonomske situacije i uslova života u putem povećanja mogućnosti zapošljavanja teško zapošljivih osoba.

Projekat bi trebao rezultirati razvojem i realizacijom inovativnih programa zapošljavanja te u konačnici doprinijeti zapošljavanju i uključivanju u tržište rada mladih, žena iz ruralnih područja, osoba s invaliditetom, Roma i drugih iz ranjivih kategorija društva.

Poručeno je da će se projektom osigurati uravnotežena i odgovarajuća kombinacija pažljivo osmišljene šeme bespovratnih sredstava i pružanja visokokvalitetne tehničke pomoći relevantnim institucijama na tržištu rada sa ciljem da se:

-Unaprijedi dizajn, provedba i praćenje učinka aktivnih politika tržišta rada uz podršku ovih institucija;

-Omogući osmišljavanje i provedba kvalitetnih programa (pre)obuke za ranjive kategorije uz podršku preduzeća, obrazovnih institucija, NVO-a i drugih relevantnih organizacija;

-Uvedu ili unaprijede inovativne usluge aktivacije u saradnji sa centrima za socijalnu zaštitu i drugim partnerima;

-Pripremi plan puta za provedbu i praćenje ojačane garancije za mlade u skladu sa smjernicama EU/ILO-a za Zapadni Balkan.

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johann Sattler se obratio tokom današnjeg promotivnog događaja.

“Znamo da su otvaranje radnih mjesta i ekonomski rast prioritet broj jedan za sve građane širom zemlje. Programom, koji danas predstavljamo, posebno ćemo se baviti strukturnim izazovima tržišta rada u Bosni i Hercegovini, koji su pogotovo pogodili žene, mlade i ugrožene pojedince, kao što su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, Romi i korisnici socijalne pomoći. EU je upoznata sa ovim problemom i radit ćemo na tome da se osiguraju jednake mogućnosti za sve”, izjavio je Sattler.

Carin Jamtin, generalna direktorica Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), kazala je da je počastvovana jer je danas u Sarajevu, posebno jer je Švedska vrlo aktivna država članica EU i provjereni partner Bosne i Hercegovine u razvoju njenog društva.

“Posebno sam sretna jer bi se projektom, koji danas zvanično predstavljamo, trebalo osigurati dodatno otvaranje radnih mjesta, ali i ukloniti određene barijere pri zapošljavanju, posebno ranjivih pojedinaca koji teško pronalaze zaposlenje. Smatramo da je ‘EU4Employment’ prilika da upravo takve grupe pojedinaca nađu zaposlenje i prevaziđu poteškoće s kojima se susreću”, napomenula je Jamtin.

U okviru promotivnog događaja organizovane su i dvije panel diskusije s posebnim fokusom na trenutne izazove na tržištu rada prilikom zapošljavanja i moguće mehanizme saradnje relevantnih institucija, socijalnih partnera i civilnog društva.

Biljana Čamur-Veselinović, sekretarka Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, zahvalila se EU i Švedskoj te naglasila da je riječ o vrlo bitnom projektu kojim se prepoznala potreba dodatnog reformisanja sektora zapošljavanja, ali i davanja finansijske podrške u smislu bespovratnih sredstava teško zapošljivim kategorijama stanovnika.

“Očekujemo da ‘EU4Employment – Posao za sve’ doprinese zapošljavanju najmanje 625 osoba iz ranjivih kategorija, a više od 1.200 njih da bude uključeno u aktivacijske i motivacijske programe traženja posla u naredne tri godine. Zahvalni smo EU i Švedskoj jer su prepoznali ILO kao pouzdane partnere u zemlji. Mi smo svoje dosadašnje, dugogodišnje globalno iskustvo u upravljanju velikim projektima, koji kombinuju našu tehničku pomoć i transparentno upravljanje bespovratnim sredstvima, već dokazali kroz druge EU projekte kao što su ‘EU4Business’, ‘EU4BusinessRecovery’, ‘Lokalna partnerstva za zapošljavanje I i II'”, naglasio je Markus Pilgrim, direktora Ureda za centralnu i istočnu Evropu ILO-a.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button