Novosti

Vijeće nacionalnih manjina BiH pomaže unesrećenim u zemljotresima u Turskoj i Siriji

Članovi Vijeća postigli su i okviran dogovor oko datuma održavanja sastanka sa Ministarstvom civilnih poslova i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te odredili radnu grupu koja će učestvovati na sastanku.

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na održanoj sjednici donijelo je odluku o pokretanju akcije prikupljanja novčane pomoći za unesrećene u razornim zemljotresima u Turskoj i Siriji.

Također, članovi Vijeća postigli su okviran dogovor oko datuma održavanja sastanka Vijeća sa predstavnicima Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te odredili radnu grupu koja će, uime Vijeća, učestvovati na tom sastanku.

Vijeće je raspravljalo o pripremi izrade analize Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH i pripremi eventualnih prijedloga i izmjena ovog zakona, te odlučilo da ovu tačku dnevnog reda podbronije razmotri na zajedničkom sastanku Vijeća nacionalnih manjina BiH sa savjetom i svezom nacionalnih manjina Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH.

Određena je i radna grupa za pripremu održavanja tematske sjednice „Položaj nacionalnih manjina u obrazovanju”.

K’ znanju je primljen dopis Savjetodavnog odbora za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina u vezi sa određivanjem termina posjete BiH, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button