Novosti

Srbija: Izveštaj pokazao napredak u inkluziji dece iz osetljivih grupa

Proces transformacije obrazovanja u inkluzivno u Republici Srbiji je započeo 2009. godine, stupanjem na snagu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a od tada su postignuti mnogi vidljivi rezultati

M.M.K.

Romska deca, deca iz siromašnih porodica i ona sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, najčešće imaju probleme da se uključe i ostanu u sistemu obrazovanja, navodi se u zaključku Nacionalnog izveštaja o inkluzivnom obrazovanju.  

Kako je navedeno, iako deca iz osetljivih grupa u Srbiji imaju obezbeđene uslove za jednak pristup obrazovanju, mora se raditi na njihovom potpunom uključivanju.

Grupe dece koje najčešće imaju probleme sa uključivanjem i ostankom u inkluzivnom obrazovanju su deca sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom, kao i pripadnici romske zajednice i deca lošijeg socio-ekonomskog statusa, istaknuto je prilikom predstavljanja izveštaja.

Ovo su, inače, samo neki od zaključaka Nacionalnog izveštaja o inkluzivnom obrazovanju koji je predstvaljen u Narodnoj skupštini u organizaciji Ministarstva prosvete, UNICEF-a i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Proces transformacije obrazovanja u inkluzivno u Republici Srbiji je započeo 2009. godine, stupanjem na snagu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a od tada su postignuti mnogi vidljivi rezultati.

U velikoj meri je reformisan zakonodavni, strateški i institucionalni okvir u oblastima relevantnim za ostvarivanje i zaštitu prava dece iz osetljivih grupa, uključujući izmene u oblasti obrazovanja i antidiskriminacije, kao i podizanja kapaciteta za primenu inkluzivnog obrazovanja na nivou obrazovnih ustanova, na lokalnom i na nacionalnom nivou.

Reforme su intenzivno nastavljene i kroz usvajanje nove Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine. Nalazi ovog izveštaja biće polazna osnova za planiranje i primenu mera od značaja za razvoj ovog sektora, istaknuto je prilikom predstavljanja izveštaja.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button