Novosti

Međunarodni dan djeteta: Uvažiti mišljenja djece i uključiti ih u odlučivanje

Ne treba zanemariti ni probleme u ostvarivanju prava djece migranata u BiH, kao ni problem romske djece u svim aspektima njihovog života, ali i druge dece koja su najčešće zbog siromaštva u potpunosti socijalno isključena kategorija, poručuju iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

U skladu s porukom ovogodišnjeg obilježavanja 20. novembra – Međunarodnog dana djeteta “Inkluzija, za svako dijete”, usklađene sa globalnom UNICEF kampanjom, ombudsmeni Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur, Nives Jukić i Nevenko Vranješ pozivaju na uvažavanje mišljenja djeteta i uključivanje djece u odlučivanje o svim stvarima koje ih se tiču.

Od klimatskih promjena, obrazovanja i mentalnog zdravlja, do okončanja rasizma i diskriminacije, Ombudsmeni ukazuju na potrebu da djeca participiraju u pitanjima koja su važna njihovoj generaciji.

Na odrasle apeliraju da prihvate koncept dječjih prava kao svakodnevnu praksu i da, kao pojedinci, daju doprinos što potpunijem ostvarivanju prava djeteta u BiH.

Posebnu pažnju Ombudsmeni skreću na potrebu uključivanja djece s poteškoćama u razvoju u redovno obrazovanje i obezbjeđivanje adekvatnije zdravstvene zaštite za djecu s ozbiljnim psihijatrijskim dijagnozama. Ne treba zanemariti ni probleme u ostvarivanju prava djece migranata u BiH, kao ni problem romske djece u svim aspektima njihovog života, ali i druge dece koja su najčešće zbog siromaštva u potpunosti socijalno isključena kategorija, poručuju iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Kontinuiranim sticanjem uvida u stanje prava djeteta, radi praćenja primjene međunarodnih standarda u ovoj oblasti, a na osnovu obraćanja građana, istraživanja, medijskih izveštaja te drugih izvora saznanja, Ombudsmeni uočavaju da se se situacija u pogledu zaštite i ostvarivanja prava djeteta usložnjava (učestalo vršnjačko nasilje, nasilje na internetu i dr. vidovi nasilja nad djetetom). 

Imajući to u vidu Ombudsmeni pozivaju na ulaganje dodatnih napora kako bi svako dijete u BiH uživalo sva prava koja mu pripadaju u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, uz jasnu poruku da smo svi dužni da čujemo glas djeteta.

Ombudsmeni također koriste priliku i kako bi ukazali da je Komitet za prava djeteta, koji je uspostavljen radi razmatranja postignutog napretka u primjeni Konvencije o pravima djeteta i izvršavanja obaveza koje su države članice preuzele prihvatanjem Konvencije, podsjetio nadležne u BiH da je potrebno ubrzati usvajanje izmjene i dopuna Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH kako bi se unaprijedila nezavisnost i djelotvornost Institucije ombudsmena, kao i da je potrebno osigurati za rad Odjeljenja za praćenje ostvarivanja prava djece pri ovoj instituciji adekvatnije kadrovske, tehničke i finansijske resurse.

Institucija ombudsmena i ove godine organizira, ali i učestvuje u brojnim aktivnostima obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, uključujući posjetu učenika Srednjoškolskog centra “Ljubiša Mladenović” sjedištu Institucije ombudsmena u Banjaluci, učešće Ombudsmena u kampanji Unicefa u Bosni i Hercegovini “Djeca preuzimaju” i posjetu predstavnika Institucije ombudsmena JU Centar Sunce u Prijedoru (ustanova za obrazovanje i habilitaciju djece sa poteškoćama u razvoju).

Pored navedenog tokom protekle sedmice Ombudsmeni su razgovarali i sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) o izazovima migracija i trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na prava djece migranata, saopćeno je iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button