Novosti

Stolac: U budžetu predviđena sredstva za izgradnju stambenih jedinica za Rome

Gradsko vijeće Stoca usvojilo je Nacrt budžeta Grada Stoca za 2023. godinu u iznosu od 21.753.690,00 maraka.

Na sjednici u četvrtak vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Stoca za razdoblje od 1. januara do 30. septembar 2022., Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta Grada Stoca za 2022. godinu i Zaključak o Nacrtu budžeta Grada Stoca za 2023. godinu.

Usvojeni Nacrt budžeta Grada Stoca za 2023. godinu iznosi 21.753.690,00 maraka.

Nacrt budžeta Grada Stoca za 2023. godinu predstavlja procjenu godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos rashoda i izdataka kao i financiranje neizmirenih obveza budžeta.

Radi se o isključivo radnom materijalu. Ovaj Nacrt nije konačan i doživjet će u tehničkom smislu izmjene i dopune ali predstavlja podlogu za izradu Prijedloga budžeta za 2023. godinu i dostavljen je i Ministarstvu financija HNŽ, pripćeno je iz Gradskoga vijeća Stolac.

U budžetu za 2023. godinu planirana su sredstva uz ostalo za radove na projektu Iluminacija Starog grada, sanaciju deponije, Izgradnju stambenih jedinica u okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma, nabavku nekretnina, izgradnju Gradske sportske dvorane u Stocu, izgradnju komunalne infrastrukture prema Regulacijskom planu Vidovo polje II., izgradnju infrastrukture u GP zoni Hodovo, nastavak radova na vodovodu Dubravska visoravan, izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Vidovo polje i dr.

Također, za rekonstrukciju i investicijsko održavanje planirano je utrošiti 1.595.000 maraka i to za; rekonstrukciju i sanaciju javnih površina, rekonstrukciju i sanaciju objekata u vlasništvu Grada, rekonstrukciju infrastrukture u Ulici kneza Domagoja, rekonstrukciju i održavanje lokalnih cesta.

Kroz budžet su osigurana sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola, sredstva za studente kroz stipendije, a u naglasak je kao i lani na nastavku izgradnje Gradske sportske dvorane.

Nacrt budžeta Grada Stoca za 2023. godinu stavljen je na javni uvid na web stranici Grada Stoca.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na utvrđeni Nacrt budžeta Grada Stoca za 2023. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za financije i proračun i putem službenog maila: financije@stolac.gov.ba zaključno s danom 5. decembra ove godine.

Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Stoca za razdoblje od 2013-2023. godine.

Predmet izmjena i dopuna prostornog plana su izmjena namjene površina: i to pretvaranje poljoprivrednog i šumskog zemljišta 2 i 3 kategorije u građevinsko zemljište na 3 lokacije Aladinići, Pješivac-kula i Borojevići. Izmijenjena je granica obuhvata GZ Komanje brdo, dok je za GZ Drenovac ucrtan 110-kilovoltni priključni dalekovod sa pripadajućom trafostanicom, navodi se u saopćenju.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button