Novosti

Sva djeca u TK konačno imaju pravo da budu zdravstveno osigurana

“Ovim je ispravljena višegodišnja nepravda koja je učinjena prema ovoj djeci kada je izmjenama istog Zakona iz 2015. godine 46-ero djece ostalo bez prava na zdravstvenu zaštitu."

Redakcija

Na inicijativu Udruženja Zemlja djece u BiH i Mreže “Zdravstveno osiguranje za sve”, Skupština TK je na jučerašnjoj sjednici jednoglasno usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kojim je pravo na obavezno zdravstveno osiguranje priznato i djeci od 6-15 godina starosti, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po bilo kojem drugom osnovu.

“Ovim je ispravljena višegodišnja nepravda koja je učinjena prema ovoj djeci kada je izmjenama istog Zakona iz 2015. godine 46-ero djece ostalo bez prava na zdravstvenu zaštitu. Radilo se o djeci koja su bila žrtve zanemarivanja, nasilja, hroničnih oboljenja i djeci sa invaliditetom. Naš stav da kantoni krše pravo ove kategorije djece potvrđen je i u Presudi Ustavnog suda Federacije BiH prilikom razmatranja apelacije koja je također inicirana od strane našeg Udruženja a podnijeta od strane Potpredsjednika Federacije BiH Milana Dunovića”, kazali su iz Udruženja.

Kakos u dodali, sa ovim zakonom zaokružen je zakonski okvir koji svakom djetetu u Tuzlanskom kantonu daje pravo na obavezno zdravstveno osiguranje.    

“Zahvaljujemo se poslaniku Slađanu Ilić koji je bio predlagač ovog Zakona koji je urađen od strane našeg Udruženja, poslanicima Skupštine TK koji su isti podržali i svim saveznicima koji su nas godinama pratili i podržavali u ovoj borbi za pravo ove djece”, rekli su iz Udruženja Zemlja djece u BiH.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button